Voetstappen in het zand

Ingezonden tekst door Ale van Elmpt

Op de bladzijde 'Ingezonden gebeden en meditatieve teksten', staat een prachtige versie van het bekende 'Voetstappen in het zand' gedicht.
    Bijgaande bij dit gedicht is een discussie over de oorsprong ervan. Welnu, ik heb een Amerikaanse website ontdekt (www.footprints-inthe-sand.com), waarop beweerd wordt, dat op deze site de oorspronkelijke versie van 'Footprints' staat. Volgens deze website is Mary Stevenson, die leefde van 11 augustus 1922 tot 1 juni 1999, de auteur van 'Footprints'. De website is van een vriending van Mary Stevenson. Mary Stevenson zou dit gedicht op 14 jarige leeftijd geschreven hebben en aan velen handgeschreven afschriften hebben uitgedeeld. Op deze wijze ontstond een soort 'ketting-gedicht'.
Het 'oorspronkelijke' gedicht van Mary Stevenson luidt dan als volgt:

One night I dreamed I was walking
Along the beach with the Lord.

Many scenes from my life flashed across the sky.
In each scene I noticed footprints in the sand.

Sometimes there were two sets of footprints.
Other times there were one set of footprints.

This bothered me because I noticed that
During the low periods of my life when I was

Suffering from anguish, sorrow, or defeat,
I could see only one set of footprints,

So I said to the Lord, "You promised me,
Lord, that if I followed You,
You would walk with me always.

But I noticed that during the most trying periods
Of my life there have only been
One set of prints in the sand.

Why, When I have needed You most,
You have not been there for me?"

The Lord replied,
"The times when you have seen only one set of footprints
Is when I carried you."

By Mary Stevenson

Er is (weer volgens deze website) in Amerika nog een auteur, die beweert, dit gedicht te hebben geschreven en wel Margaret Fishback Powers.

Haar gedicht stamt uit 1964 en luidt als volgt:

I HAD A DREAM/ FOOTPRINTS IN THE SAND
By Margaret Fishback Powers
© U.S. Copyright 1987

One night a man had a dream. He dreamed he was
walking along the beach with the LORD,
Across the sky flashed scenes from his life.
For each scene, he noticed two sets of footprints in the
sand, one belonging to him, and the other to the LORD.
When the last scene of his life flashed before him, he
looked back at the footprints in the sand. He noticed
that many times along the path of his life there was
only one set of footprints. He also noticed that it
happened at the very lowest and saddest times in
his life. This really bothered him and he questioned the
LORD about it. "LORD, you said that once I decided
to follow you, you'd walk with me all the way. But I have
noticed that during the most troublesome times in my life,
there is only one set of footprints, I don't understand why
when I needed you most you would leave me." The LORD
replied, "My precious child, I love you and I would never leave
you. During your times of trial and suffering, when you see
only one set of footprints, it was then that I carried you."

Wanneer het gedicht van Mary Stevenson werkelijk een 'ketting-gedicht' is, moeten er vele versies van bestaan. Dit kan al voorzichtig geconcludeerd worden uit de discussie bij de bovengenoemde versie van 'Dijkstra' en wellicht bij het zien van beide bovenstaande Amerikaanse gedichten.

Op een website voor e-cards (www.dobhran.com), vond ik een humoristische versie van 'Footprints'. Deze luidt als volgt:

Buttprints in the sand

One night I had a wondrous dream,
One set of footprints there were seen,
The footprints of my precious Lord,
But mine were not along the shore.

But then some stranger prints appeared,
And I asked the Lord, "What have we here?"
Those prints are large and round and neat,
"But Lord, they are too big for feet."

"My child," He said in somber tones,
"For miles I carried you alone.
I challenged you to walk in faith,
But you refused and made me wait."

"You disobeyed, you would not grow,
The walk of faith, you would not know,
So I got tired, I got fed up,
And there I dropped you on your butt."

"Because in life, there comes a time,
When one must fight, and one must climb,
When one must rise and take a stand,
Or leave their butt prints in the sand."

~Author Unknown~

Ale van Elmpt

 

statistieken NedStat

    Deze pagina werd geplaatst op: zondag 24 augustus 2003.