Aanbevolen boeken m.b.t. spiritualiteit en mystiek

Op deze pagina wil ik boeken onder de aandacht brengen die ik persoonlijk heel in het bijzonder de moeite van het lezen waard vond. Door klikken op de pijltjes (Ga naar volgende item of Ga naar vorig item) spring je door naar het volgende item in de aangegeven richting.

Bekijk ook de pagina's met aanbevolen boeken op ZinRijk.nl: over spiritualiteit, meditatie en over mystiek.

 

Vorige Volgende (literatuurlijst/boekenlijst)

 

 

 

 Vlinders

 

 SPIRITUALITEIT ALGEMEEN 

Anselm Grün en Meinrad Dufner: Spiritualiteit van beneden; Kok 1998, ISBN 90-242-6464-2 (Ned) of 90-70092-73-5 (België), 94pp.

De bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen, maar als het beginnen bij en uitgaan van wat je in je dagelijkse leven aan positiviteit én negativiteit (bijv. angst, schuld, aggressie) tegenkomt.

Lees elders op spiritualiteit een kort artikel van mijn hand om een indruk te krijgen van wat Grün bedoelt met "spiritualiteit van beneden".
Bestel bij Bol.com

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van beneden

 

Vlinders

 

 MYSTIEK EN MYSTIEKE TEKSTEN 

Bruno Borchert: Mystiek. Geschiedenis en uitdaging; J.H. Gottmer 1989, ISBN 90-257-2119-2, geb. (ook als paperback verkrijgbaar) 230pp.

Borcherts boek is uitermate geschikt voor een overzicht van en een eerste kennismaking met het fenomeen mystiekt. Het is een heel mooi naslagwerk (o.a. veel beeldmateriaal, heldere inleidingen, overzichtelijke geschiedenisbalken, persoonsregisters), en daarnaast ook nog eens een fijn leesboek.
    Over de opzet van het boek staat op de achterflap het volgende te lezen: "Dit boek bestaat uit drie gedeeltes, of liever: lagen. In het beschrijvende gedeelte onderzoekt de auteur de mystiek als verschijnsel (hoe komt het voor?) en als historisch gegeven (wanneer kwam het voor?).
    Het documentaire gedeelte bestaat enerzijds uit een aantal registers, die het boek maximaal toegankelijk maken; anderzijds uit een samenstel van tijdstabellen en kaarten waaruit de samenhang blijkt van mystieke verschijnselen in mondiaal verband. Ten slotte wordt het onderwerp mystiek, dat niet altijd even goed in woorden is te vatten, visueel gemaakt: zeer veel illustraties en enige 'beeldverhalen' verduidelijken wat naast de tekst nog 'onthuld' moet worden."

Cover van Bruno Borchert: Mystiek

 

 

Vlinders

 

Evelyn Underhill: Mysticism. A study in the nature and development of Man's spiritual consciousness; Dover Publications 2002, ISBN 0486422380, 230pp.

Dit boek van Evelyn Underhill is een onbetwistbare klassieker t.a.v. het onderwerp mystiek. Ook al is het in 1910 voor het eerst gepubliceerd, Underhills boek is nog steeds uiterst boeiend om te lezen en bevat een rijkdom aan voorbeelden en mooie citaten uit de traditie van de (christelijke) mystiek. Zie elders op spiritualiteit.net voor mijn samenvatting van dit boek, of voor een overzicht van de geschiedenis van de christelijke mystiek zoals die in de appendix van Underhills boek te vinden is.
   Wie het boek niet wil aanschaffen kan de gehele tekst ervan downloaden en uitprinten via het volgende adres: www.ccel.org.
Bestel bij Bol.com

Cover van Evelyn Underhill: Mysticism

Vlinders

 BLOEMLEZINGEN UIT HET WERK VAN ROEMI 

Roemi: Daglicht. Een dagboek van spirituele leiding; Servire 2000, ISBN 90-215-8710-6, 223pp.

Onlang las ik "Daglicht", een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan de bezoekers van spiritualiteit.net wil aanbevelen. (Inmiddels zijn er nog meer mooie bloemlezingen uit het werk van Roemi gevolgd op deze eerste uitgave) Een recensie van Daglicht en meer informatie over de vervolg-uitgaves kun je lezen door op de cover-afbeelding hiernaast te klikken.
Bestel bij Bol.com

Cover van Daglicht; klik om door te springen naar een pagina met meer informatie over Roemi

 

 

Vlinders

 

Roemi: Juwelen. Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga, uitg. Kosmos-Z&K 2001, ISBN 9062710107, 224pp. Deze tweede bloemlezing uit het werk van Roemi is even mooi en inspirerend als het zojuist genoemde "Roemi: Daglicht".
Bestel bij Bol.com

Cover van Roemi: Juwelen

 

Vlinders

 

 BOEKEN OVER MEDITATIE 

Thomas Keating: "Open Heart, Open Mind. The Contemplative Dimension of the Gospel", uitg. Continuum, New York 1997; ISBN 0-8264-0696-3; 148pp.

Een erg goed, inspirerend en basaal boek waarin de lezer wordt ingeleid in een christelijke vorm van meditatie: Centrerend Gebed. Deze vorm van meditatie maakt gebruik van een zog. "heilig woord", aan de hand waarvan de meditant zijn geest "centreert". Pater Keating is naar mijn smaak een zeer begenadigd schrijver en inleider, met veel gevoel voor de menselijke psychologie. Bovendien beschikt hij over een ruime dosis humor, blijkens een audiotape met een van zijn conferenties die ik ooit hoorde. Meer informatie over Centrerend Gebed en een aantal fragmenten uit het werk van pater Keating vind je elders op spiritualiteit.net.

Tenslotte: mochten er uitgevers zijn die geïnteresseerd zijn in vertaling van dit boek, dan houd ik mij graag aanbevolen!
Bestel bij Bol.com

Cover van Open Mind, Open Heart; klik om door te springen naar een pagina met meer informatie over Centrerend Gebed

 

Vlinders

 

 BOEKEN OVER HET CHRISTENDOM 

Ph. Schaff: "History of the Christian Church, digitale tekst

Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Klik op de afbeelding hiernaast om de download-pagina en inhoudsopgave van dit boek op te roepen...

Dit omvangrijke naslagwerk is een erg complete en boeiend geschreven kerkgeschiedenis / geschiedenis van het Christendom. Dat op zich vind ik al voldoende reden om het boek op deze pagina aan te bevelen. Maar omdat het hier bovendien een etext betreft, een digitale versie van het oorspronkelijke boek, ben ik er extra enthousiast over. Dat maakt het nl. heel gemakkelijk de tekst te doorzoeken op termen, personen of plaatsen. Wellicht is deze digitale uitgave daarom extra interessant voor mensen die zich - al of niet in het kader van een studie - willen verdiepen in het Christendom en haar achtergronden. Of de informatie kerkhistorisch helemaal up to date en vanuit de allernieuwste kritische inzichten opgesteld is, waag ik te betwijfelen; maar de hoofdlijnen zullen zeker kloppen. Een leuk boek om van tijd tot tijd in te grasduinen ... (als je de Engelse taal machtig bent, uiteraard  ;-)
    Wil je het boek downloaden, dan kun je daarvoor het beste de links onderaan de download-pagina gebruiken...

Klik op afbeelding om de downloadpagina van het boek te laden... Geen afbeelding van cover beschikbaar

 

Vlinders

 

 BOEKEN RONDOM HET (ZEN)BOEDDHISME 

Charlotte Joko Beck: "Everyday Zen. Love & Work", uitg. Harper, San Francisco 1989; ISBN 0-06-060734-3; 214pp.

Eén van de allerbeste, meest inspirerende en diepgravende boeken vanuit de spiritualiteit van Zen, geschreven door een Amerikaanse Zenmeesteres.
Bestel bij Bol.com.

In het Nederlands vertaald onder de titel 'Alle dagen Zen', uitg. Karnak, Amsterdam:
Bestel bij Bol.com.

Het is al weer een aantal jaren geleden dat ik Joko Beck's boek regelmatig las; maar toen ik het onlangs hernam werd ik opnieuw getroffen door de diepte ervan. Het is echt een absolute topper op het gebied van Zen-spiritualiteit, een boek om steeds weer opnieuw te lezen! Heel kort samengevat zou ik dit boek omschrijven als een aanmoediging en leidraad om steeds meer open in te gaan op de zo-heid van het bestaan, d.w.z. het bestaan (jezelf, mensen, situaties) steeds meer te kunnen toelaten en accepteren zo als het is, en de vreugde daarvan gaan ervaren.
    Deze centrale boodschap wordt door Joko Beck op verrassend indringende en beeldrijke manier verwoord. Persoonlijk vind ik bijv. de volgende metafoor erg aansprekend: de onprettige confrontaties met mensen of situaties die wij in ons leven tegenkomen zien wij vaak als roeiboten met daarin een roeier die opzettelijk tegen de "roeiboot" van ons leven opbotst. Iemand moet ons blijkbaar "hebben", denken wij dan vaak. Hoe zouden we in het leven staan als we gaan ervaren dat er meestal helemaal geen roeier in die andere boot zit, dat het gewoon een lege roeiboot is die toevallig tegen de onze aangedreven is? Dan ga je je niet uitputten in verwijten aan het adres van het leven, maar herstelt de evt. schade aan je roeiboot en roeit verder...

Cover van Everyday Zen

 

 

Vlinders

 

Master Sheng-yen: "Faith in Mind. A Guide to Ch'an Practice", uitg. Dharma Drum Publications, New York 1987; ISBN 0-96098754-2-5-3; 139pp.

Helaas nog niet in het Nederlands vertaald, terwijl het daarvoor zeker in aanmerking komt! Geïnteresseerd als uitgever? Bij deze stel ik mij graag beschikbaar om Sheng-yen's boek te vertalen.
Zie hier voor een korte inleiding n.a.v. Sheng-yen's boek bij het begin van een stiltemeditatie.

Master Sheng-yen (SY) is een Taiwanese Zenmeester in de traditie van zowel van de Soto- als van Rinzai-school. Al zijn boeken zijn afgeleid van teisho's - toespraken - die hij tijdens sesshins - Zenretraites - heeft gehouden.
   M.n. dit boek van SY wil ik heel bijzonder aanbevelen, omdat het zo'n praktische en inspirerende handleiding is voor de ervaringen die je tijdens Zenmeditatie kunt opdoen, en over de juiste instelling voor de omgang daarmee!
   De inleidingen van SY zijn een op de praktijk gerichte uitleg van de Hsin Hsin Ming ("Geloof in geest"), een klassieke Chinese Zentekst uit de 6e eeuw n.C. Interessant is dat SY o.g.v. zijn begeleidingservaring tot een enigszins andere vertaling van de tekst komt dan je meestal ziet in Zenboeken. Bekijk hier het begin van SY's vertaling van de Hsin Hsin Ming.
   SY's schrijfstijl valt op doordat hij regelmatig heldere en aansprekende beelden gebruikt, die ik persoonlijk heel behulpzaam vind voor het mediteren. Zo is bijv. één van de centrale thema's in zijn boek dat je tijdens het mediteren zelf niet meer bezig moet zijn met wat daaraan vooraf ging: de doelen die je door meditatie hoopt te bereiken, de ervaringen die je tijdens eerdere meditaties opdeed, of de dingen die anderen - zelfs de Zenmeester! - over meditatie gezegd of geschreven hebben. Vergeet dat alles, zo zegt SY: concentreer je enkel nog op de methode van het mediteren zelf, bijv. het tellen van je ademhaling. Wees als de vogel die door het luchtruim vliegt en daarin geen spoor van zichzelf nalaat. Zou hij dat wel doen, dan zou het luchtruim al gauw verstopt raken en zouden er geen andere vogels meer doorheen kunnen vliegen. Evenzo dienen je ervaringen tijdens de meditatie geen sporen na te laten - ga er bijv. geen intern commentaar op leveren -, omdat ze anders nieuwe ervaringen onmogelijk maken.
   Een tweede reden waarom ik SY's boek erg bijzonder vind is de consequente ontkrachting daarin van alle doelstellingen die wij met meditatie zouden kunnen hebben: verlicht raken, geen pijn of zorgen meer hebben, rust of vreugde vinden, gedachtenloos worden, etc. Niet dat het verkeerd is om doelstellingen te hebben - integendeel, zij motiveren je om aan meditatie te beginnen -; als je ze maar loslaat en 'vergeet' zodra je feitelijk gaat mediteren. En niet dat je niet van tijd tot tijd iets kunt ervaren van de dingen die je met meditatie hoopt te bereiken, maar zodra je ze tot doel gaat verheffen raak je juist het contact ermee kwijt; dat is de paradox (dit nog afgezien van het feit dat deze doelen nooit blijvende toestanden zullen zijn).
   En, ook heel bijzonder: in de meeste religies is eenheid met het universum/God, of de eenheid van geest en lichaam, het einddoel van de weg. Maar volgens SY gaat de ware Zen-ervaring zelfs aan die eenheid voorbij. De weg in Zen ziet er samengevat als volgt uit: van verstrooidheid & veelvuldigheid & zoeken naar eenheid, maar daarna ook weer aan die eenheid voorbij. Waar je dan bent aanbeland? Dat kom je alleen te weten door zelf de weg te gaan!
   Tenslotte: voor de aardigheid heb ik een foto van the Master himself toegevoegd.

Cover van Faith in Mind

 

 

Vlinders

 

Myokyo-ni: Gentling the Bull. The Ten Bull Pictures. A Spiritual Journey. The Comments from talks by MYOKYO-NI (Irmgard Schloegl); Zen Centre London z.j., ISBN 1 870609 00 X, 144pp.

Een diepgravend, interessant en erg inspirerend boek van Zenmeesteres Myokyo-ni. Het is een commentaar bij de zog. plaatjes van de herder en zijn os. Wat er zo inspirerend is aan dit boek? Het laat zien dat de weg van Zen geen weg van het hoofd en het (be)denken is, maar van lichamelijk gaan. Maar bovenal spreekt mij aan dat de schrijfster beklemtoont dat juist onze schaduwzijden, de dingen die wij liever niet zouden zien in onszelf, - bijv. angst, woedeuitbarstingen of jaloezie - ons toegang kunnen verlenen tot de stier, d.w.z. de Boeddhanatuur of het eeuwige. Onze eigen negativiteit hoeft niet weggestopt te worden, maar kan daarentegen met eerbiedige en geduldige aandacht langzamerhand omgevormd ("gentling": zachtmoedig gemaakt) worden tot een kracht die ons draagt en die ons verbindt met heel de kosmos!

Cover van Gentling the Bull

 

 

Vlinders

 

Nico Tydeman: Zitten, de praktijk van Zen; Karnak 1984, ISBN 90 6350 12 2, 126pp.Een heel prettig leesbare en heldere inleiding in de praktijk van Zenmeditatie. De auteur is een bekende Nederlandse Zenmeester. A.d.h.v. korte hoofdstukken, met daarin telkens één aspect van ons dagelijks leven als onderwerp (bijv. zitten, lopen, studeren, spreken, denken, horen en zien, doodgaan, etc.), laat hij zien hoe de praktijk van Zenmeditatie daarop van invloed is. Heel geschikt voor mensen die willen beginnen met Zen!
Bestel bij Bol.com

Cover van Zitten, de praktijk van Zen

 

 

Vlinders

 

Meester Tsjeng over het geheim van de oorspronkelijke geest; Kairos 1988, ISBN 90-70338-22-x, 38pp.

Een heel verfrissend boekje voor mensen die zich reeds Zenmeditatie beoefenen of die geïnteresseerd zijn in het Zenboeddhisme. In zijn redevoeringen trekt Meester Tsjeng tegenover Zenmonniken (consequent aangesproken als "kaalkoppen") van leer tegen hun vastgeroeste opvattingen over het doel van Zen, hun neiging zich vast te klampen aan de uitspraken van vroegere meesters en die tot heilig en onaantastbaar te verklaren, en hun illusie dat de Boeddhanatuur in hun gedachten of in hun gevoelens aan te wijzen of te ervaren zou zijn.
   Misschien dat de vrome lezer bij eerste lezing van dit boek schrikt van de iconoclastische taal die erin geuit wordt; maar naar mijn smaak is het een heel goed medicijn om vastgeroeste meningen over de spirituele weg los te weken of op hun minst te relativeren! Daarin ligt voor mij de grote waarde van dit boek.
Bestel bij Bol.com

Cover van Meester Tsjeng over het geheim van de oorspronkelijke geest

 

 

Vlinders

 

Pema Chödrön: Gerust in onzekerheid. 108 spirituele leringen; Servire 2003, ISBN 90-215-3707-9, 142pp.

Dit is één van de mooiste en meest inspirerende boeken die ik ken. In 108 hoofdstukjes - die in de regel niet meer dan 2 à 3 alinea's omvatten - beschrijft Chödrön hoe we door meditatie en spirituele oefeningen uit de boeddhistische traditie steeds meer verbonden kunnen raken met onszelf en alles en iedereen rondom ons. Hoewel de concrete onderwerpen uit de boeddhistische psychologie en spiritualiteit soms behoorlijk ingewikkeld zijn, weet Chödrön die niettemin in heel eenvoudige en op de praktijk gerichte taal op de lezer over te brengen.
    Het aantal van 108 hoofdstukken staat symbool voor de 108 klesha's - menselijke tekortkomingen, zoals bijv. haat, toorn, woede, jaloezie - waaronder wij mensen volgens de boeddhistische leringen gebukt gaan. Chödröns hoofdstukken zijn bedoeld als tegengif daartegen: 108 aanwijzingen hoe ons te oefenen in steeds meer verbondenheid en mededogen, zodat we niet hoeven blijven vastzitten in het isolement en de gevangenschap waarin de klesha's ons werpen. Chödröns boek ademt een sfeer van diepe mildheid, wijsheid en vriendelijkheid. Deze kwaliteiten zijn overigens niet alleen naar buiten gericht, naar anderen toe, maar ook naar onszelf: de door Chödrön geschetste weg houdt ook in dat we ons oefenen in vriendelijkheid en mildheid tegenover onszelf.

In één zin samengevat: dit is een boek vol prachtige bezinningsteksten vanuit de traditie van het boeddhisme!
Bestel bij Bol.com

Cover van Gerust in onzekerheid

 

 

Vlinders

 

Diana Winston: Wide Awake. A Buddhist Guide for Teens; Penguin, New York 2003, ISBN 0-399-52897-0, 291pp.

Een prachtig, helder geschreven en inspirerend boek voor tieners/jongeren, waar ook volwassenen veel van kunnen leren!

Winston belicht de boeddhistische meditatie (m.n. in de traditie van Vipassana) vanuit een breed spectrum aan invalshoeken, waardoor haar boek een waardevol naslagwerk geworden is. Het boek is daarbij ook nog eens in uiterst begrijpelijke taal geschreven.

O.a. de geschiedenis en de basale uitgangspunten van het boeddhisme (waaronder de Vier Nobele Waarheden en het Achtvoudig Pad) passeren de revue. Winston laat overtuigend zien hoe meditatie verbonden is met het dagelijkse leven en hoe het daarin als een positieve kracht kan doorwerken. Ze vertelt hoe meditatie kan helpen in de omgang met o.a. verslavingen, zelfhaat, onrust, ontevredenheid, seksualiteit. Noah Levine schrijft in zijn inleiding bij het boek: Winston "geeft ons de gereedschappen in handen die we nodig hebben om beproevingen te doorstaan en de weg te vinden naar onze eigen natuurlijke vreugde en innerlijke vrede."

Last but not least: Winston gaat uitgebreid in op het verband tussen meditatie en maatschappelijk engagement, een onderwerp dat in veel boeken over meditatie overgeslagen wordt. Kortom: dit boek is een aanrader!
Bestel bij Bol.com

Cover van Wide Awake

 

 

Vlinders

 

Polly Young-Eisendrath, De parel in de pijn. Tegenslagen en teleurstellingen als middelen tot inzicht in jezelf; Servire 1997, ISBN 9063255365, 251pp.

Erg mooi en inspirerend voor het omgaan met pijn en negativiteit. De schrijfster is een Zenboeddhistisch georiënteerd psychotherapeute. Haar boek beschrijft de omstandigheden en de geesteshoudingen van waaruit mensen pijn en teleurstellingen in het leven kunnen gebruiken als aanleiding tot persoonlijke transformatie, i.p.v. vast te lopen in wrok, verbittering, etc... Een boek om vaker te lezen!
Bestel bij Bol.com

Cover van De parel in de pijn

 

Vlinders

 

 LEVEN EN DOOD 

Sogyal Rinpoche: The Tibetan Book of Living and Dying; Harper Collins, San Francisco 1994, ISBN 0-06-250834-2, 450pp.

Dit boek vanuit de traditie van het Tibetaans boeddhisme is erg de moeite waard. ( Bestel bij Bol.com).
In het Nederlands vertaald onder de titel "Het Tibetaans boek van leven en sterven", uitg. Servire ( Bestel bij Bol.com).


Prachtig boek over hoe om te gaan met de veranderlijkheid en vergankelijkheid van het leven. Het leven nú is een kans om ons voor te bereiden op ons sterven later. Door deze voorbereiding kunnen we nog in dít leven een diepe dragende en blijvende zin gaan ontdekken. Het boek biedt veel praktische tips voor de begeleiding van stervenden. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de verbondenheid met en de devotie voor een 'guru', een geestelijk leidsman/figuur die voor jou veel betekenis heeft (voor christenen zou dit bijv. Christus kunnen zijn). Dit 'devotionele' aspect van de Tibetaanse Dogzchen-traditie waarin S.R staat spreekt mij erg aan.

Cover van Tibetan Book of Living and Dying

 

 

Vlinders

 

Ken Wilber: Overgave en strijd. De groei van inzicht en liefde tijdens het leven en sterven van Treya Wilber; Karnak 1994, ISBN 90-6350-060-2, 511 pp.

Dit ontroerende boek vol diepgang bevat het verslag van het proces dat Ken Wilber en zijn vrouw Treya doormaken wanneer Treya aan de ziekte kanker blijkt te lijden. Uiteindelijk komt Treya daaraan te overlijden. Een aangrijpend boek, waarin de lezer tussendoor veel inspirerende wetenswaardigheden kan opsteken over Wilbers bewustzijnstheorieën en over de tradities van het Zenboeddhisme en het Tibetaans boeddhisme (m.n. de kracht van mededogen i.v.m. het lijden dat ons omgeeft). Ook dagboekfragmenten van Treya Wilber zelf zijn opgenomen.
    Zeer behartenswaardig en warm aanbevolen: hoofdstuk 20 met Ken Wilbers raadgevingen vanuit eigen ervaring voor mensen die ernstig zieken ondersteunen. Hun eigen problemen lijken immers in het niet te vallen vergeleken met het grote lijden van die geliefde, maar tegelijkertijd zullen zij toch ook ergens terecht moeten kunnen met hun eigen pijn en moeilijkheden. Hoe daarmee om te gaan?
   Tenslotte: het boek doet soms erg Amerikaans aan in het naar mijn smaak overdreven ophemelen van personen, bijv. van Treya Wilber of van een arts die haar begeleidt. Maar dit detail valt voor mij toch in het niet als ik bedenk hoeveel dit boek te bieden heeft!
Bestel bij Bol.com

Cover van Ken Wilber: Overgave en strijd

 

 

Vlinders

 

Marjet de Jong, Prinses op reis, met tekeningen van Els van Egeraat; Querido 1999, ISBN 90 214 6890 5, 38 pp.

Een ontroerend sprookje over het sterven van een kind-prinses, dat heel teder laat zien hoe zij en haar omgeving het onontkoombare afscheid verwerken. Troostrijk! Dit boek lijkt mij in de eerste plaats waardevol voor ouders die een kind of kinderen die hun broertje of zusje verloren hebben. Maar voor wie kan lezen met de ogen van een kind wellicht ook lezenswaardig in geval van het overlijden van een volwassene, of met de eigen dood voor ogen?
Bestel bij Bol.com

Cover van Marjet de Jong: Prinses op reis

 

Vlinders

 

 RELIGIEUS ALGEMEEN 

Joseph Campbell en Bill Moyers: Mythen en bewustzijn. De kracht van de mythologische verbeelding; De Haan 1992, ISBN 90-269-6536-2, 199pp.

Dit boek van meesterverteller Joseph Campbell kan ik warm aanbevelen. Het doet verslag van een serie interviews die Bill Moyers hield met godsdienstwetenschapper Joseph Campbell. Het staat vol met prachtige referenties aan verhalen uit de wereldmythologie. Om je heel rijk mee te voelen, dat er zoveel schatten te vinden zijn in het collectieve religieuze bewustzijn van de mens!
Bestel bij Bol.com

Cover van Joseph Campbell: Mythen & bewustzijn

 

Vlinders

 

 LITERATUUR 

Ursula K. LeGuin: Very Far Away from Anywhere Else; Victor Gollancz 2004, ISBN 0152052089, 94pp.

Uiteraard is een voorkeur voor een roman of novelle uitermate subjectief. Het is om die reden dat ik met enige aarzeling op deze plaats slechts één boek onder de aandacht wil brengen, nl. bovenstaande novelle van schrijfster Ursula K. LeGuin. Het is het meest ontroerende boek dat ik tot nu toe gelezen heb. In heel simpele maar het hart rakende bewoordingen beschijft de auteur de geschiedenis van een vriendschap tussen twee jonge mensen, elk met een bijzonder talent - de een voor technische wetenschappen, de ander voor muziek - dat hun boven hun omgeving doet uitsteken, maar hen anderzijds ook erg eenzaam maakt. Naast vriendschap is daarom ook de moed om af te durven wijken van je omgeving één van de thema's van dit boek.
   Totdat hij Natalie Field ontmoet vlucht Owen Griffiths in een door hemzelf bedachte fantasie-wereld, Thorn. Dit eiland is gelegen "Very Far Away from Anywhere Else". In dit land vinden mensen het niet vreemd - i.t.t. de mensen in Owens omgeving - wanneer je wetenschappelijke interesses hebt; integendeel, zij praten en discussiëren juist veelvuldig en graag over dit soort onderwerpen.
   Wanneer Owen en Natalie in hun vriendschap ervaren wat het betekent om door een ander mens wérkelijk gezien en erkend te worden in hun niet zo alledaagse idealen, wordt er voor beiden nieuwe groei naar voller menszijn mogelijk... (uiteraard komt de liefde bij dit alles de nodige verwarring stichten)

Meest ontroerende passage: beschrijving van een dag samen aan een verlaten strand, waarvan Owen Griffiths zegt dat dit absoluut de mooiste ervaring van zijn leven is. Niet omdat hij nog niet eerder top-ervaringen heeft meegemaakt - dat heeft hij wel -, maar omdat hij zijn top-ervaringen tot nu toe altijd alleen heeft beleefd. Deze keer echter heeft hij een top-ervaring samen met een vriend(in) meegemaakt. "En er is niets, helemaal niets dat daaraan kan tippen!"
Bestel bij Bol.com

Geen afbeelding beschikbaar

 

Vlinders

 

 POËZIEBUNDELS 

Geen dag zonder liefde. Honderd jaar Nederlandse liefdespoëzie uit Noord en Zuid, samengesteld en ingeleid door Eddy van Vliet; uitg. De bezige bij / PoëzieCentrum, 9e herz. druk, juli 2001; ISBN 90-234-4781-6 (Nederland) of 90-5655-035-7 (België), 352pp.

Omdat het zo'n prachtige bloemlezing is wil ik hier graag reclame maken voor dit boek. Tekstfragment op de achterflap: "365 Gedichten rond de liefde in al haar facetten. Van de verliefdheid tot de onverschilligheid, van de passie tot de haat, van Eros tot Thanatos en de vele tussenstadia die onder de noemer liefde vallen."
Bestel bij Bol.com

Cover van Geen dag zonder liefde

 

 

Vlinders

 

Opwaartse wegen. Een bloemlezing uit de poëzie der 'jong-protestanten' (1923-1940). Samengesteld en ingeleid door Gert J. Peelen; Kok 1986, ISBN 90 242 4561 3, 301 pp.

Vanwege de vele mooie gedichten in deze bundel een bijzonder eervolle vermelding waard! Onderwerpen in de gedichten o.a. geloof en vertrouwen, wanhoop en twijfel, vergankelijkheid, natuurbeleving, liefde, verwondering, en nog vele andere. Misschien niet meer via de boekhandel verkrijgbaar, maar dan kun je het altijd nog proberen via De Slegte, of online zoeken in de database van Antiqbook.nl...

Cover van Opwaartse wegen

 

 

Vlinders

 

Jan van Nijlen, Verzamelde gedichten. 1903-1964; G.A. van Oorschot 1964, ISBN 90 242 4561 3, 412 pp.

Ik wil op deze pagina het verzamelde werk van mijn favoriete dichter, Jan van Nijlen, niet onvermeld laten. Hij spreekt mij bijzonder aan vanwege zijn romantische taal en rake sfeerbeschrijvingen. O.a. prachtige gedichten over natuurbeleving, liefde, weemoed. Misschien is dit verzameld werk niet meer via de boekhandel verkrijgbaar, maar dan kun je het altijd nog proberen via De Slegte, of online zoeken in de database van Antiqbook.nl... Een aantal voorbeelden van de gedichten van van Nijlen zijn te lezen op spiritualiteit.net (op te zoeken via de zoekpagina).

Cover van Jan van Nijlen: Verzamelde gedichten

 

Vlinders

 

 

 

Deze pagina werd voor het laatst ververst op: donderdag 22 juli 2004.