Diverse gebeden

Op deze pagina en haar zusterpagina's vind je meditatieve teksten en gebeden, en enige theorie i.v.m gebed en meditatie/contemplatie. 'Nieuwe' teksten worden aangeduid met Nieuw !. Spreken de teksten op deze pagina je aan, kijk dan ook eens op de Stiltepagina. En bekijk ook eens de volgende pagina's op ZinRijk.nl: diverse gebeden, bezinningsteksten en citaten over het gebed.
        Heb jij zelf teksten of gebeden die jij goed op deze pagina's vindt passen, gebruik dan het inzendformulier. Reacties of suggesties kun je kwijt in het gastenboek, of rechtstreeks via alex.pot@spiritualiteit.net.

  • Neem ook eens een kijkje bij de gebeden en meditatieve teksten ingezonden door bezoekers.
  • Ik wil op deze plek tevens de oecumenisch ingestelde site van World Prayers aanbevelen: je kunt daar een groot aantal gebeden (Engelstalig) uit zeer diverse religieuze tradities vinden.
  • Daarnaast wil ik ook graag de Dagvlinders onder de aandacht brengen. Op deze pagina - onderhouden door Hans ter Haar-Koster - zijn veel mooie en inspirerende citaten en gebeden te vinden. Elke dag wordt een nieuw citaat, gebed of gedicht aan de lijst toegevoegd (soms ontleend aan spiritualiteit.net ;-). Erg aardig gedaan!

  • Heel veel gebeden, gerangschikt naar concrete situaties, vind je op de site van Dirk Viaene (onder het kopje "Religieuze teksten en overwegingen"). Ik vind ze vrij traditioneel van taal, maar: 1) misschien heeft dat jóuw voorkeur; 2) dan nog kun je ze gebruiken als uitgangsmateriaal om je eigen gebeden te formuleren.

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

 

Gebeden

O ZALIG LICHT, DRIEVULDIGHEID

O zalig licht, Drievuldigheid,
die één in hart en wezen zijt,
de grote zon verzinkt in nacht,
o licht, houd in ons hart de wacht.

U loven we in de dageraad,
U smeken wij des avonds laat,
geef dat ons lied uw lof verspreidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Aan God de vader zij de eer,
aan God de Zoon voor immermeer,
aan God de Geest die troost en leidt
zij lof nu en te allen tijd.

AMBROSIUS (ca. 339 - 397)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

AVONDGEBED

Heer, U alleen weet wat deze dag waard was.
Ik heb veel gedaan en veel nagelaten.
Ik heb veel geprobeerd en veel niet volbracht.
Ik heb gehandeld en beslist uit ongeloof
en ben de mensen veel liefde schuldig gebleven.

Ik wil allen die mij onrecht aangedaan hebben vergeven.
Ik wil vrij zijn van alle haat, alle afgunst
en alle verachting.
Vergeef ook mij mijn schulden.
Ik weet niet of deze dag vruchten heeft afgeworpen.
U alleen ziet dat.
U alleen kunt mijn moeite zegenen.

Heer, ik kan U niets anders geven
als dank voor deze dag
dan wat ik de komende dag uit uw hand aanneem.
Geef mij een nieuwe dag en verlaat mij niet.

Heer, ik dank U in dit avondlijk uur
dat U mij behoed hebt.
Behoed allen met wie ik vandaag in contact gekomen ben,
geef het licht van uw liefde aan allen die ik liefheb
en aan allen wier lasten ik dragen moet.

'Ik ga heen naar de Vader,' hebt U tot de uwen gezegd.
Ik vraag dat ik U mag volgen.
Ik ben de uwe in het licht van de dag en in het donker van de nacht,
tot U mij naar huis roept in uw vrede.
Moge ons avondgebed tot U opstijgen, Heer,
en uw ontferming over ons neerdalen.
Want van U is de dag en van U is de nacht.
Als het licht van de dag verdwijnt,
laat dan het licht van uw waarheid over ons stralen.
Geleid ons naar de rust van de nacht
en eenmaal naar de eeuwige voleinding
door onze Heer Jezus Christus.

ANONIEM

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

ANONIEM ENGELS GEBED (1538)

God, wees in mijn hoofd
en in mijn begrijpen.
God, wees in mijn ogen
en in mijn blik.
God, wees in mijn mond
en in mijn spreken.
God, wees in mijn hart
en in mijn gedachten.
God, wees met mij
aan het einde van mijn leven
en als ik sterven moet.

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

GEBED OM KRACHT EN MOED

O Heilige Geest, wiens aanwezigheid vrijheid is, schenk ons de vrijheid van geest die maakt dat wij niet bang zijn om onbekende wegen te betreden, noch teruggehouden worden door onze eigen bange twijfels of de angst van anderen. Wenk ons steeds vooruit naar de plaats van Uw wil welke tevens de plaats van Uw kracht is, o altijd-gidsende, altijd-liefhebbende God.

GEORGE APPLETON
(vertaald uit The Oxford Book of Prayer, Oxford 1988, pag.148)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

GEBED OM KRACHT, MOED EN ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

Heer, geef ons de kracht om de dingen te aanvaarden die onvermijdelijk zijn.
Geef ons de moed om de dingen te veranderen die veranderd moeten worden.
En geef ons boven alles de wijsheid om die twee van elkaar te onderscheiden.

GILBERT KEITH CHESTERTON (1874-1936)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

EEN GEBED TER INLEIDING OP STIL GEBED

Goddelijke en verborgen Vriend,
Ik heb dikwijls het gevoel dat ik tekortschiet in mijn gebed.
Maar ik ben blij dat Uw Geest
onophoudelijk bidt in de kamer van mijn hart.
Verleen me de genade van het stil worden,
zodat ik de stille zang van de Geest mag horen,
die als een rivier voortdurend stroomt in mijn innerlijk,
zingend van mijn liefde voor U.
Breng mijn rusteloze hart tot rust,
doe mijn zwervende, op hol geslagen geest bedaren,
op dit moment waarin ik, in verbondenheid met de aarde
en haar veelkleurige kinderen,
binnenga in het lied van liefde,
het gebed van stilte.
Amen.

AUTEUR MIJ ONBEKEND (gebed vertaald uit het Engels door Alex Pot)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

O HEER, MAAK MIJ EEN WERKTUIG VAN UW VREDE

O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede:
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat,
dat ik vergeef waar men elkaar beledigt,
dat ik verenig waar men strijdt,
dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst,
dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt,
dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst,
dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is,
dat ik vreugde breng waar leed woont.

O Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word,
maar dat ik troost breng,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.

Want wie geeft, ontvangt,
wie zich zelf vergeet, die vindt,
wie vergeeft, hem wordt vergeven
en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven.
Amen.

FRANCISCUS VAN ASSISI 1182-1226
(Vergelijk dit gebed eens met de tekst over bevrijdend delen op de pagina met meditatieve teksten)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

GIJ ZIJT EEN GOD VAN HET VUUR

O God, Ge zijt een God van het vuur,
        een God van het vuur en de vreugde,
Gij smelt onze namen in het leed
        en Gij geeft ons een andere toekomst,
Gij slaat ons als tranen in de wind
        en Gij wast ons als zout in de bodem,
Wij zegenen Uw naam op de aarde
        als blinden de hitte van de zon.

GUILLAUME VAN DER GRAFT

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

TROOST

Heer, er valt geen blad van een boom buiten U om. U bent aanwezig in alle leven en de loop der dingen. U weet van mijn vreugde, van mijn beproevingen en van mijn tranen. Laat die gedachte mijn troost zijn. U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw. Geheimen Heer, ik heb geen antwoord op Uw wonderen. Denken of weten helpt mij geen stap verder. Uw geheimen zijn ondoorgrondelijk maar uw liefde is helder als water.

TOON HERMANS (Gebedenboekje, pag.8)
Zie voor een aantal gebeden/gedichten van Toon Hermans (ingezonden door een bezoeker) elders op deze site.

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

SINT PATRICK: ZEGENBEDE

Diepe vrede van de Voortsnellende Golf voor jou

Diepe vrede van de Stromende Lucht voor jou

Diepe vrede van de Stille Aarde voor jou

Diepe vrede van de Twinkelende Sterren voor jou

Diepe vrede van de Zoon van de Vrede voor jou
 

(tekst mij toegestuurd door een vriendin als nieuwjaarswens; trefwoord t.b.v. zoekscript: Keltisch; brontekst:)
 

Deep peace of the Running Wave to you

Deep peace of the Flowing Air to you

Deep peace of the Quiet Earth to you

Deep peace of the Shining Stars to you

Deep peace of the Son of Peace to you

SINT PATRICK

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

IERS GEBED: JIJ BENT... (uit 1e millenium n.C.)

Jij bent de Vrede van alle stille dingen
Jij bent de Plaats waar ik schuil voor onheil
Jij bent het Licht dat schijnt in het duister
Jij bent de eeuwige Vonk in mijn hart
Jij bent de Deur die wijd open staat
Jij bent de Gast die binnen wacht
Jij bent de Vreemdeling aan de deur
Jij bent het Roepen van de armen
Jij bent mijn Heer en met Jou kan geen kwaad mij bedreigen
Jij bent het Licht, de Waarheid, de Weg
Jij bent mijn Redder deze dag hier en nu.
 

(Trefwoord t.b.v. zoekscript: Keltisch; brontekst - ontleend aan www.worldprayers.org -:)
 

You are the peace of all things calm
You are the place to hide from harm
You are the light that shines in dark
You are the heart's eternal spark
You are the door that's open wide
You are the guest who waits inside
You are the stranger at the door
You are the calling of the poor
You are my Lord and with me from ill
You are the light, the truth, the way
You are my Saviour this very day.

ANONIEM

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

KELTISCH GEBED OM ZEGEN

Zegen voor mij, o God
    de aarde onder mijn voeten.
Zegen voor mij, o God
    de weg waarop ik ga;
Zegen voor mij, o God
    wat mijn verlangen zoekt,
        U die in eeuwigheid bent,
    zegen voor mij mijn rust.

Zegen voor mij datgene
    waarop mijn geest zich richt,
Zegen voor mij datgene
    waarheen mijn liefde gaat;
Zegen voor mij datgene
    waarop mijn hoop zich stelt,
        O Gij Koning der koningen,
    zegen voor mij mijn oog!

AUTEUR MIJ ONBEKEND

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

BLIJF BIJ ONS, HEER, WANNEER HET AVOND WORDTz

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.

MAARTEN LUTHER (1483 - 1546)
(Trefwoord t.b.v. zoekscript: avondgebed)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

OMRINGD DOOR SCHOONHEID

Met jouw voeten wandel ik
Ik loop met jouw ledematen
Ik draag jouw lichaam
Voor mij denkt jouw geest
Jouw stem spreekt tot mij
Schoonheid is voor mij
En schoonheid is achter mij
Boven mij en onder mij zweeft schoonheid
Ik ben erdoor omringd
Ik ben erin ondergedompeld
In mijn jeugd ben ik mij ervan bewust
En op mijn oude dag zal ik rustig gaan
Langs het mooie spoor.

GEBED VAN EEN NAVAJO-INDIAAN
(Tekst ontleend aan www.worldprayers.org)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

MORGENGEBED

Ik vertrouw mij aan U toe, Heer.
Doe met mij wat Gij wilt.
Gij hebt mij geschapen voor U:
Wat wilt Gij dat ik doe?
Ga Uw eigen weg met mij.
Het moge zijn zoals altijd:
vreugde of smart.
Ik wil het doen…
Ik wil zijn wat Gij van mij verlangt
en alles wat Gij van mij maken wilt.
Ik zeg niet: ik wil U volgen waarheen Gij ook gaat,
want ik ben zwak.
Maar ik geef mij over aan U,
opdat Gij mij altijd leidt,
waarheen dat ook mag zijn.
Ik wil U volgen
en bid enkel om kracht voor deze dag.

JOHN HENRY NEWMAN

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

AVONDGEBED

Moge Hij ons de hele dag ondersteunen, totdat de schaduwen lengen en de avond aanbreekt, en de drukke wereld tot stilte wordt gebracht, en de koorts van het leven voorbij is, en ons werk gedaan! Moge Hij dan in Zijn genade ons een veilig onderkomen schenken, en een heilige rust, en eindelijk vrede.

JOHN HENRY NEWMAN
(vertaald uit The Oxford Book of Prayer, Oxford 1988, pag.101; je zou dit gebed zowel kunnen lezen als een alledaags gebed bij het ingaan van de stilte van de avond - als dat in onze tijd nog bestaat... - als ook als een gebed bij het naderen van het levenseinde, dat symbool staat voor de bestemming van ons leven)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

MORGENGEBED

Heer onze God,
Gij hebt het licht uit het duister
doen voortkomen,
Gij hebt ons versterkt door de slaap
en ons doen ontwaken
om Uw goedheid te verheerlijken.
Maak ons tot kinderen van het licht
en van de dag
en deelgenoten aan de dingen die blijven.
Wees ons nabij
en allen die overal op deze wereld
Uw liefde en bijstand zoeken.
Geef ons allen in Uw barmhartigheid
dat wij veilig mogen zijn
in Uw hoede
en ook met vreugde Uw wondere en
grote Naam loven,
die van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest,
nu en immer en in alle tijden.
Amen

EEN GEBED UIT DE ORTHODOXE KERK
(gevonden in A.F. Troost, Gaandeweg Hem tegemoet. Bijbels dagboek, Boekencentrum, Den Haag)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

HEER, IK ONDERZOEK MIJZELF TEN OVERSTAAN VAN JOU

Heer, ik onderzoek mijzelf ten overstaan van Jou.
Ik onderzoek, wat klein is en wat groot.
Wat is er belangrijk aan datgene wat ik denk?
Aan mijn zorgen, mijn angst en mijn hoop?
Wat daarvan is nodig? Wat overbodig?
Wat is vruchtbaar? Wat onvruchtbaar?
Wat is waarachtig? Wat masker?
Sommige dingen blijken zó klein,
dat ik ze vergeten kan,
ofschoon ik ze voordien erg belangrijk vond.
Andere dingen blijken zó groot,
dat ik bereid zijn moet, veel te veranderen,
opdat ik ze verwerf.

Belangrijker dan mijn prestatie is mijn toevertrouwen.
Belangrijk is, dat ik doe,
wat Jij in mij doen wilt,
opdat ik diegene word,
die ik naar Jouw idee en wil ben.

JÖRG ZINK
Vertaald uit: 'Wie wir beten können', Stuttgart/Berlijn 19713, pag.35. Naast deze vertaling door mij kun je ook nog een Nederlandstalige variant vinden in J. Zink, 'Het nieuwe woord. Hoe wij kunnen bidden', uitg. Ambo, Baarn z.j., pag.25. Vreemd genoeg wordt in dat boek het bovenstaande gebed aan Thomas Merton toegeschreven!

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

 

Deze pagina werd voor het laatst ververst op: zondag 4 september 2005.


citaat (zinrijk.nl)
Een optimist accepteert de kans om te verliezen, een pessimist verliest de kans om te winnen.
Inayat Khan

Zangretraite in Portugal (meer)
Op een prachtige locatie (Monte na Luz - met zwembad) vlak bij de Middellandse zee, zingen we dat het een lieve lust is. Groepsgrootte: 15 personen. 21 - 27 juni
Deze weken met Jan-Hendrik Veenkamp zijn voor mij het hoogtepunt van het jaar. – Alex Pot