Ingezonden gebeden

|  1  |
  |  Zelf een gebed plaatsen (63 bijdragen)
Sorteer op:   |   Filter bijdragen op term:
 Inzender: Tess
Hier beland via: Google.nl
Tijd: 18-09-2009; 21:46:42
MIJN GEBED
Heere, almachtige ik wil U vragen over mijn vriend te waken in zijn moeilijke tijd.
Heilige Maria, moeder van Jezus, onze redding, graag wil ik U vragen mij bij te staan in mijn geduld.
Heilige, ook wil ik U vragen te wake over de zieke en minder bedeelde. Bescherm hen en blaas u heilige geest naar hen, zodat zij zich geborgen en veilig voelen.
Engelen van God, U vraag ik te waken over mijn familie.
Voor mezelf hoef ik niets, U geeft mij het leven elke dag weer en U geeft mij deze liefde. Ik wil U danken en zal U elke dag danken.
Amen
GODSCHILD
Inzender: Karin
Tijd: 21-11-2006; 18:42:32
RE-CONNECTION
Heilige Maria, moeder van God, vraag God om me een gunst te verlenen waar ik nederig om vraag: Vraag God dat David contact met me opneemt, en dat we onze vriendschap kunnen voortzetten, zoals we dat ooit eens aan elkaar hebben beloofd. Amen.
KARIN
Inzender: Emmy
Hier beland via: google
Tijd: 19-11-2006; 19:29:41
PIJN
mijn handen doen pijn van te schrijven men voeten doen pijn van te lopen god kan jij me helpen
EMMY
Inzender: jolanda scholten
Woonplaats: zoetermeer
Land: nederland
Hier beland via: google
Tijd: 15-11-2006; 13:49:18
Toelichting afzender:
dit gebed is voor mijn lieve vriend khan die in india is en op 7 sept. naar nederland zou komen om mij op te halen. hij kwam niet en ik nog niks van hem gehoord.
VOOR MIJN LIEVE VRIEND
Dat het pad zich voor je zal ontvouwen.. Dat je de wind altijd in de rug zult hebben. Dat de zon warm in je gezicht zal schijnen. Dat de regen op je land zal neerdalen. Dat het vuur in je huis nooit zal doven. Dat de almachtige je in zijn beschermende hand zal houden. Tot wij elkaar weerzien.
ONBEKEND
Inzender: floor
Tijd: 13-09-2006; 16:09:19
Alsof U niet bestaat
alsof een blind heelal
mij blind verdwalen laat
en ik uw hand ontval.

Eer ik uw hand ontval,
spreek tot mij,
zeg mij aan dat ik U vinden zal
waarheen ik ook moet gaan.
MICHEL VAN DER PLAS
Inzender: Margith Dacomo
Woonplaats: Willemstad, Curacao
Land: Nederlandse Antillen
Tijd: 07-08-2006; 04:04:08
LIEFDE
Hou me in Je armen, omhels me.
Laat me me zeker voelen in Je liefde.
Blijf bij mij dag en nacht.

Onder alle omstandigheden, dag en nacht.
Bij blijdschap en verdriet.
In de allerzwaarste momenten, dan heb ik Je het hardst nodig.
Ik wet dat ik op Jou kan rekenen.

Ik weet zeker dat Je altijd bij mij zal zijn.
Ik weet dat Je me nooit zult verlaten.
Wanneer ik lach zul Je er zijn om samen met mij te genieten.
Wanneer ik verdriet heb, zul Je klaar staan met een zakdoek om mijn tranen te drogen.

Het moment dat ik mijn hoofd ter ruste leg zul Je er zijn om over mijn slaap te waken.
Op elke vraag van mij heb Je een antwoord.
Jou Liefde is de echte Liefde.

Mijn vrede en mijn rust zijn in Uw hand.
Mijn leven is van Jou.
Here Jouw Liefde is de kracht der wereld.
Zonder Jou is niets gelijk.
Ik hou van Jou,
HERE
MARGITH DACOMO
Inzender: Stefan Hogendoorn
Woonplaats: Hillegom
Land: Nederland
Hier beland via: google.nl
Tijd: 03-08-2006; 15:36:55
MIJN GEBED VOOR JEZUS
Jezus , uw heilige Vader en alle Engelen,

Vul mij met uw wijsheid zodat ik met woorden de geest
Van mijn medemens uitkomst en verlossing kan bieden

Gebruik mijn handen om uw helende kracht bij aanraking over te brengen op mijn medemens om deze lichamelijk bij te kunnen staan

Schijn uw licht op mij en mijn naasten en verlicht ons pad.
Was alles wat verduisterd uit ons hart en ziel

In ruil geef ik u mijn oneindige liefde, bewondering en dankbaarheid

Amen
STEFAN HOGENDOORN
Inzender: erik
Land: nederland
Hier beland via: zoeken naar gebeden
Tijd: 05-07-2006; 00:00:10
ZORGEN
Vader.
Soms weet ik niet meer hoe ik het heb. Vorig jaar heb ik mijn lot in uw handen gelegd in de hoop dat u mij nu eens kon helpen in de goede richting. maar antwoorden blijven vragen, en inmiddels ben ik moe en opgebrand. u weet dat ik geen slachtoffer ben. Maar met de ziekte van mijn vrouw, de zorg van mijn kinderen in liefdevolle handen van opa en oma heb ik de kracht niet meer in handen.Daarom vader, alstublieft HELP ME NU EENS.En leg me verdorrie uit waarvoor ik die eenzaamheid zo moet voelen. Het verdriet. U weet dat ik niet geloof in het feit dat iets in uw wil is. veel dingen zijn nu eenmaal onze verantwoording. Maar als het de bedoeling is dat ik echt alles kwijt raak. Zeg het me dan meteen. En hoor mij nu eens. Alstublieft.
ERIK
Inzender: emmy
Tijd: 04-06-2006; 10:59:16
ZEG NOOIT
zeg nooit ik kan het niet.
zeg nooit het lukt me niet.
zeg nooit dat je er niet goed genoeg voor bent.
zeg dat nooit, vraag om hulp en het lukt je.
EMMY
Inzender: Marjolein
Tijd: 29-05-2006; 21:56:57
STRANDWANDELING
Op een dag sterft een oude vrouw. Ze loopt met God over het strand en ziet haar leven in het zand.
Ze ziet 2 paar voetsporen, maar in moeilijke tijden ziet ze er maar 1.
Ze vraagt aan God: Waarom heeft u mij in de moeilijke tijden verlaten?
God antwoord: Ik heb jou niet verlaten, je ziet maar 1 paar voetstappen, omdat ik je droeg.
Laten we aan dit verhaal denken als we het moeilijk hebben.
God verlaat ons nooit.
ONBEKEND
Inzender: delphine
Woonplaats: Antwerpen
Land: België
Tijd: 20-05-2006; 13:02:50
MOGE GIJ...
Moge gij daar in de hemel
naar onze daden kijken
en trots of teleurstelling voelen

Moge gij het volk kennen
en fouten vernietigen
Moge gij zelf geen fouten maken
en eeuwig vertrouwen behouden

Het leven dat u ons schenkt
wordt vaak vernietigd
maar het geloof dat u ons schenkt
wordt vaak herrezen

DELPHINE
Inzender: Louise
Woonplaats: Antwerpen
Land: Belgie
Hier beland via: google
Tijd: 17-05-2006; 15:44:12
Toelichting afzender:
Heer
MAAK MIJ UW INSTRUMENT
Heer,
maak mij een Instrument van Uw vrede.
Waar haat is, laat mij liefde zaaien.
Waar wanhoop is laat mij hoop brengen;
Waar twijfel is vertrouwen.
Waar duisternis is, laat mij Licht brengen;
Waar verdriet is Vreugde.
Onze Goddelijke Meester,
laat mij niet steeds op zoek zijn
om getroost te worden evenals troosten
Om begrepen te worden evenals te begrijpen
Om geliefd te worden evenals lief te hebben
Want het is in geven dat wij ontvangen
Het is in vergeven dat wij vergeven worden.
LLL
Inzender: Pieter
Woonplaats: Bocholt
Land: België
Hier beland via: google
Tijd: 08-05-2006; 14:32:28
Zeg eens: 'ik hou van jou'

dan vrolijkt degene aanwie je het zegt meteen op!

PIETER
Inzender: julius dreyfsandt
Tijd: 14-04-2006; 19:28:02
GOEDE VRIJDAG
toeven in Uw licht
is schaduw schuwen
toch voel ik me zo vaak
diep naar binnen gericht

o ja, daar is de stilte
gepaard aan liefde
toch leidt die weg
evenzeer naar kilte

waar het hout zich kruist
spijkert zich de adem vast
zoals lijden en hoop
mijn ziel bestuiven
daar woon ik, mens,
die ongevraagd
in het aardse huist
en naar oprecht verlangen
mag wuiven

JULIUS DREYFSANDT
Inzender: Irish
Tijd: 15-02-2006; 14:28:32
YOU ARE...
You are the peace of all things calm
You are the place to hide from harm
You are the light that shines in dark
You are the heart's eternal spark
You are the door that's open wide
You are the guest who waits inside
You are the stranger at the door
You are the calling of the poor
You are my Lord and with me from ill
You are the light, the truth, the way
You are my Saviour this very day.
IRISH
Inzender: nathalie
Land: belgie
Tijd: 27-01-2006; 16:35:56
LAAT ME...
goede God
laat me goede punten halen op school
laat me scoren bij de jongens
laat me de beste vriendin zijn van iedereen
God help me gewoon bij alles wat ik doe
Amen
NATHALIE
Inzender: julius dreyfsandt
Tijd: 19-01-2006; 19:50:39
LITURGIE DER GODDELIJKE VERTWIJFELING
1. Introitus

o, mens,

mijn beeld
in jou geschapen
ik treed nader tot jou
beziel je met ademende
genade
laat ons samen juichen
ons op gezamenlijk
licht beraden

langs verheffende wegen
omgordeld door
voortdurende bloesem
laat ons zoeken
naar een scheppende zegen

2) KYRIE

mens,

ik ontferm mij over jou
leg je hand in de mijne

mens,

ik ben in jou
spiegel je ziel aan de mijne

mens,

ik heb je nodig
voel mij in het kleine

3) GLORIA

jij, mens,

het pronkstuk
van onze
scheppende daad
zing het lied
van vreugde over
de beeldende natuur
het ondersteunt
jouw vruchtbaar zaad

over de rijkdom
van menslijk raken
bejubel onze vriendschap,
onzichtbaar intens,
open de handen,
in voortvarendheid
om voor elkander
de liefde te maken

4) CREDO

mens,

ik hoor je roepen
zuur en ontevreden
ondankbaarheid
stijgt voortdurend
uit je hart
ja,
het is ook moeilijk
de zin te beleven
bij ongelijke smart

ik zie je geloven
in vertwijfeling
sterft duizend keer
de dood
hoe moet ik jou
beloven
dat er een einde komt
aan de zielenood

mens,

trek op met elkander
ik zie de schepping verdeeld
in zwart en wit
in verderf, in mensen
meer en minder bedeeld

ik bemoedig de heelheid
met mijn oprechte tranen
vaak machteloos
in een verloren uur
toch geloof ik in kracht
verzameld in
goede momenten
mijn goddelijk geduld is
van oneindige duur

5) PATER NOSTER

ons mensen
verstrikt geraakt
in stoffelijke schijn
tevens tot duivel
vermaakt
ervaar de volheid
van liefde

geniet de eenvoud
in het zijn
zie licht in de ogen
van de ander
pas dan ontvang jij
de verbindende kracht
pas dan zal
de verwarring
door warmte
worden verzacht

6) SANCTUS

jij, mens,

bent verheven,
gevormd uit mijn bloeiende zucht

jij, mens,

verheven overrompeld
met gaven
toch zie ik
een schouwspel
van een eigenzinnige klucht

jij mens,

verhef de aarde
geef je over,
deel met mij
het menszijn
het komt overeen
met mijn vurige wens

7) AGNUS DEI

mensenkind,

je kunt grotendeels
zelf vernieuwend scheppen

mensenkind,

vertaal je eigenliefde
in delend scheppen

mensenkind,

draag je vruchten uit
het zal heelheid scheppen

JULIUS DREYFSANDT
Inzender: Kees van Veen
Tijd: 29-08-2005; 14:07:13
Toelichting afzender:
Tekst gevonden in een Franse kerk en vertaald in het Nederlands
ZEG NIET (PARAFRASE OP HET ONZE VADER)
Zeg niet Vader
als jij je niet als zoon gedraagt.
Zeg niet Onze
als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
als je alleen maar aan je eigen eer denkt.
Zeg niet Uw koninkrijk kome
als je het verwart met materieel succes.
Zeg niet Uw wil geschiede
als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.
Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood
als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.
Zeg niet Vergeef ons onze schulden
als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.
Zeg niet Leid ons niet in verzoeking
als jij jezelf eraan blootstelt.
Zeg niet Verlos ons van de boze
als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.
Zeg niet Amen
als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.
ONBEKEND
Inzender: gerda
Tijd: 17-02-2005; 15:02:24
Toelichting afzender:
dit is een van de vele gedichten uit mijn bundel.
WAAROM
Waarom is het leven zo hard,
ik bid tot de Heer, maar kom
niet verder.

waarom is er voor mij alleen maar smart,
toch is de Heer mijn herder.

ik zit nu helemaal aan de grond,
weet niet waar ik het zoeken moet

dan kijk ik naar mijn Maria beeld
en krijg ik toch weer moed.

mijn geloof is het enigste waar ik
nog op kan steunen.

lieve God help me, ik weet niet meer wat ik moed.

GERDA VAN HOOGEN
Inzender: michelle
Tijd: 16-02-2005; 11:22:47
Toelichting afzender:
Ik ben sinds enkele maanden tot geloof gekomen, mijn vrienden van mijn oude leven willen wel mij maar niet de nieuwe mij met God in mijn leven omdat ze God niet willen aanvaarden en bang zijn om hun aardse dingen en verslavingen (materealisme) op te geven. Drukken ze mij ook weg uit hun leven, dat doet pijn maar het hoort erbij en voor God heb ik alles over. Jezus en God helpen mij hier doorheen met kracht en liefde. ook mag ik lezen van God's woord en dat helpt enorm. Ik ben wedergeboren met een nieuw hart vol van God, ik ben nu wie ik echt ben. en word daarom door mijn oude 'vrienden' niet meer gerespecteerd. maar God zal ik nooit opgeven de kracht liefde en zelfacceptatie die ik heb gekregen de geestelijke genezing dat wil ik nooit meer kwijdt wat God mij heeft gegeven kunnen zij me z'n alle nooit aan tippen.
GOD STA MIJ BIJ!
Oh lieve Heer.

Sta mij bij nu het moeilijk gaat
Sta mij bij nu de andere het laten afweten
Sta mij bij met Uw kracht en liefde

En Heer sta hen bij die U ontkennen
Die Uw waarheid niet willen zien
Heer U kent mijn pijn
De pijn die ik voor U wil doorstaan met Uw kracht Heer

De waarheid die ik van U mag voelen en ervaren Heer
Die ik wil overbrengen aan anderen Heer
Dat ik de kracht mag krijgen om door te zetten
Door te zetten met het vertellen en begrijpen van Uw woord

Dat andere U mogen ervaren Heer.

Dat is wat ik U vraag niet omdat ik het verdien maar in Jezus naam.
Amen God is almachtig en groot

MICHELLE
Inzender: Tonny
Tijd: 13-02-2005; 04:09:15
Toelichting afzender:
Als we met z'n alle elkaar de hand reiken komt er vrede voor alle mensen.

Liefs Tonny.

LATEN WE ELKAAR DE HAND REIKEN
Laten We Elkaar De Hand Reiken.
TONNY
Inzender: sarah
Tijd: 30-01-2005; 19:07:55
KRACHTIG GEBED TOT DE HEILIGE MARTHA
Krachtig gebed tot de Heilige Martha

9 Achtereen opvolgende Dinsdagen bidden terwijl een gewijde kaars brandt. Dit gebed is zo krachtig dat voor het einde van de negen Dinsdagen u zult verkrijgen waarom u gesmeekt hebt.

O Heilige Martha, o wonderbare, ik doe een beroep op Uw hulp, mij geheel op U verlatend, dat u mij in mijn grote noden helpt en mij in mijn beproevingen zult bijstaan. Uit dankbaarheid beloof ik U, dit gebed overal te verspreiden. Troost mij in mijn zorgen en moeilijkheden, ik smeek U deemoedig. Welk een grote vreugde heeft Uw hart vervuld, toen U in Uw huis in Bethanie de Heiland van de Heer onderdak verschafte, ik smeek U, spreek voor mij en mijn familie ten beste, dat wij de Heer onze God in ons hart mogen bewaren en daardoor het heilmiddel voor onze noodwendigheden mogen verdienen, voor onze zorgen en moeilijkheden welke ons tegenwoordig bedrukken...
Ik smeek U, helpster in alle nood, zegevier over deze moeilijkheden zoals U de draak overwonnen hebt, totdat hij aan Uw voeten lag.
ONZE VADER...WEES GEGROET MARIA...(x10)
Ere zij de Vader...
Heilige Martha, bid voor ons. (x3)

ONBEKEND
Inzender: Ria Schuiling
Tijd: 19-09-2004; 11:20:55
Toelichting afzender:
Deze tekst vond een van mijn vroegere collega's bij een telefonische hulpdienst in een kerk in Frankrijk. Voor mij verwoordde dit gedicht de basishouding van waaruit ik wilde werken.

Groeten!
Ria Schuiling

LUISTER
Wanneer ik je vraag naar me te luisteren
en je geeft me goede raad
doe je niet wat ik je vraag.

Wanneer ik je vraag naar me te luisteren
en je zegt dat ik me niet moet voelen zoals ik me voel
neem je mijn gevoelens niet serieus.

Wanneer ik je vraag naar me te luisteren
en je denkt van alles te moeten doen om mijn probleem op te lossen
help je me niet, hoe vreemd dat ook lijkt.

Luister. Alles wat ik wil is dat je naar me luistert.
Niets zeggen, niets doen, alleen luisteren.
Goede raad is niet duur, een postzegel is genoeg voor een reactie
van de vragenrubriek van elke willekeurige krant.
En ik kan zelf handelen, ik ben niet zonder bronnen,
misschien moedeloos en verward, maar niet zonder bronnen.

Wanneer jij iets voor me doet, wat ik zelf zou hebben kunnen
en moeten doen, draag je bij aan mijn angst en mijn zwakte.

Maar, wanneer je het feit accepteert dat ik me voel zoals ik me voel,
hoe vreemd die gevoelens je ook lijken, dan kan ik ophouden met
mijn pogingen je te overtuigen en kan ik eindelijk proberen te
begrijpen wat de achtergrond van mijn gevoelens is.

En als dat duidelijk is, komen ook de antwoorden en heb ik geen raad
nodig. Zelfs vreemde gevoelens hebben zin, wanneer men begrijpt wat
er achter steekt.

Misschien helpt bidden daarom, soms.
Omdat God niet praat, geen goede raad geeft en niet probeert de zaken
te regelen. Hij luistert alleen en laat je zelf je problemen oplossen.

Daarom bid ik je, luister naar me.
En, als je wilt praten, wacht op je beurt, dan zal ik naar jou luisteren.

ANONIEM
Inzender: annette van den wijngaard
Tijd: 28-07-2004; 05:09:34
Toelichting afzender:
teksten voor iedereen
ZEGEN ONZE ZEGENS
Zegen onze zegens om de Zegen
van U te mogen ontvangen.

Sluit het boek af om door te gaan
met een nieuw deel

Blijf geloven in een betere wereld
Blijf geloven in een betere IK
Want JIJ bent het lichtpuntje van deze
dag voor iedereen
Waar jij ook bent

ANNETTE VAN DEN WIJNGAARD
Inzender: Riet Devilee
Tijd: 26-07-2004; 11:59:28
GEBED VOOR EENHEID
O Gij, liefderijke Heer! Gij hebt de gehele mensheid geschapen uit dezelfde ouders. Gij hebt beschikt dat allen tot dezelfde familie behoren. Voor Uw heilig Aanschijn zijn allen Uw dienaren en de gehele mensheid wordt door Uw Tabernakel beschermd; allen zijn verzameld rond Uw tafel van overvloed en allen worden verlicht door het licht van Uw voorzienigheid.

O God! Gij zijt vriendelijk voor allen, Gij zorgt voor allen. Gij beschermt allen. Gij verleent leven aan allen. Gij hebt allen met talenten en mogelijkheden begiftigd; allen zijn gedompeld in de oceaan van Uw genade.

O Gij, liefderijke Heer! Verenig allen. Laat de godsdiensten eensgezind zijn; maak de volkeren één, zodat zij elkaar als één familie zullen beschouwen en de gehele aarde als één thuis. Mogen zij in eenheid en eendracht met elkaar omgaan.

O God! Hef hoog het vaandel van de eenheid der mensheid.

O God! Sticht de Allergrootste Vrede.

Smeed de harten aaneen, o God! O Gij, liefderijke Vader, God! Verblijd ons hart met de geur van Uw liefde. Verhelder onze ogen met het licht van Uw leiding; streel onze oren met de melodie van Uw Woord en beschut ons allen in de vesting van Uw voorzienigheid.

Gij zijt de Machtige en de Krachtige! Gij zijt de Vergevende en Degeen Die de tekortkomingen der gehele mensheid niet telt.

'ABDU'L-BAHÁ
Inzender: walter
Tijd: 12-04-2004; 11:34:50
Toelichting afzender:
eigen herwoording van walter bossaert
PSALM 131: VERTROUWEND ALS EEN VERZADIGDE BABY
psalm 131: vertrouwend als een verzadigde baby

mn hart woelt niet om wat niet op mn weg ligt
mn geest piekert niet om wat mn begrip te boven gaat

tot rust is mn ziel gekomen
als een gaaf geploegde akker
als een tegen zn moeder gevlijde verzadigde baby

heb vertrouwen o godskind in je god
hiernu en eeuwig

(hertaling: walter)

EEN PSALMIST VAN VELE JAREN GELEDEN
Inzender: Madelon
Tijd: 15-03-2004; 02:24:13
SOMS KOMT DE DROEFHEID
Soms komt de droefheid

Soms komt
vanuit de aarde de liefde,
vanuit de afwezigheid van de liefde,
vanuit het gesteente of de planten tot de mens.

Soms is zij vaag aanwezig of wordt uitgestraald
door een onschuldig gemoed.

Soms komt de droefheid uit een plek of uit de lucht,
uit de gevallen vriendschap of uit een holle naam,
uit de droom of uit de kindertijd,
uit een woord dat we niet hebben uitgesproken,
uit wat we geloofden en niet meer geloven,
uit de hoop en uit de wanhoop,
uit de harde schors van de liefde.

Soms komt de droefheid.

Soms is er in de droefheid haat,
afwezigheid en haat,
as en vergeten aangezichten,
oude foto's en stilte
en een langdurige onthechting.

Soms komt zij, breekt naar binnen
als een omgekeerde gave,
als een gave die gegeven wordt en niet ontvangen,
als wat nooit is gegeven wordt en niet ontvangen,
als wat nooit is gegeven aan de hoop
of wat, tenslotte, aanvaard wordt en gegeven, maar niet kan

Soms komt zij.
Zij komt of is er.
Soms is er in de droefheid haat
en wroeging en liefde.

JOSE ANGEL VALEN
Inzender: Ron
Tijd: 11-03-2004; 12:52:04
IN STILTE
Ik zie de dag met de mooie dingen van het leven,
de bloemen, de dieren en de mensen die om mij geven.
En 's avonds vlak voor het slapen,
dan denk ik aan Hem die dit heeft geschapen.
Of je nu knielt, met de handen gevouwen of schrijft op een stukje papier,
een dankwoord brengt ieder op z'n eigen manier.
En 's morgens,zeg ik in alle stilte, vlak na het ontwaken,
bedankt Heer, dat ik ook deze mooie dag weer mag meemaken.
RON
Inzender: Lieve Van Dyck
Tijd: 25-02-2004; 18:25:30
Toelichting afzender:
Mag mijn gebed een steun zijn voor allen die hetzelfde meemaakten.
AP: trefwoord tbv zoekscript: rouwen
EERSTE VERJAARDAG, 18-02-2004
's Avonds voor het slapengaan,
leg ik mijn lot in Uw Handen, Heer.
Overloop de dag en wordt telkens weer
geconfronteerd met het grote gemis...
Mijn warme, zoute tranen
weken de opstandigheid los,
die kleeft aan mijn ziel.
"Waarom zo vroeg, we hadden nog zoveel plannen..."

's Avonds voor het slapengaan,
leg ik mijn lot in Uw Handen, Heer.
Tracht te aanvaarden dat ik verder moet
zonder hem, mijn man, mijn maatje...
Uw wil geschiede, steeds weer.
Gedragen door onze kinderen, broers en zussen,
leer ik berusten en Jou danken,
voor de fijne tijd, die we samen beleefden.

LIEVE VAN DYCK
Inzender: Lize Vanbunnen
Tijd: 23-02-2004; 11:37:30
ALS IK DENK...
god, als ik denk aan jou,
dan denk ik aan het leven
dat jij mij gegeven hebt,
dan denk ik jij hebt mij
en mijn familie gelukkig gemaakt,
jij maakte dat ik gelukkig kan zijn,
dat ik van het leven kan genieten,
maar als ik denk aan de persoon
die mij lief is gestorven is,
dan denk ik waarom leven wij?
NIKÉ POLFLIET
Inzender: Riet Devilee
Tijd: 27-12-2003; 05:46:40
GEBED BIJ BEPROEVINGEN EN MOEILIJKHEDEN
O God! Verkwik en verblijd mijn ziel. Zuiver mijn hart. Verlicht mijn geest. Ik leg alles in Uw hand. Gij zijn mijn Gids en mijn Toevlucht. Ik wil niet langer treurig en bedroefd zijn; ik wil gelukkig en blij zijn. O God! ik wil niet langer vol vrees zijn, noch wil ik mij door zorgen laten kwellen. Ik wil niet bij de onaangename dingen des levens stilstaan.
O God! Gij zijt een groter vriend voor mij dan ik voor mijzelf ben. Ik wijd mij aan U, o Heer!
'ABDU'L-BAHÁ
Inzender: Riet Devilee
Tijd: 11-12-2003; 06:08:03
Toelichting afzender:
Uit: Verborgen Woorden van Bahá'u'lláh (Stichter van het Bahá'í Geloof, een wereldreligie die als doel heeft wereldvrede en eenheid op aarde te brengen)
"O Vriend!

Plant in de tuin van uw hart slechts de roos der liefde
en laat de nachtegaal van genegenheid en verlangen niet los..."

BAHÁ'U'LLÁH
Inzender: emile snellen v vollenhoven
Website: peace of art
Tijd: 22-11-2003; 16:03:32
vrienden zijn die mensen
die van binnen als vriend voelen
nu op dit moment
zelfs de mensen die je gisteren hebt leren kennen
EMILE SNELLEN V. VOLLENHOVEN
Inzender: emile snellen v vollenhoven
Website: zen en haiku
Tijd: 22-11-2003; 16:00:41
VRIENDELIJKHEID
jouw vriendelijkheid
zijn de woorden van binnen
zonder te zeggen
EMILE SNELLEN V. VOLLENHOVEN
Inzender: emile snellen v vollenhoven
Website: peace of art
Tijd: 22-11-2003; 15:55:13
LEVEN IN DE TOEKOMST
Leven in de toekomst
je doelen achterna

wat zonde van nu
als ik straks niet besta

EMILE SNELLEN V. VOLLENHOVEN
Inzender: Miranda
Tijd: 13-11-2003; 14:45:25
De vraag is niet waarom?
De vraag is God.
Het waarom is God.
Enkel antwoord is liefde.
Is het zijn.
Vragen is zijn antwoord.
Adem is gegeven.
Aarde blijft bestaan.

Geen antwoord is het antwoord.
In diepste liefde.
In de diepste dalen.
Hij is,
en geeft
jou
in zijn geschapene.
MIRANDA BRASZ
Inzender: Annette van den Wijngaard
Tijd: 16-09-2003; 07:34:50
STILTE
De stilte van mijn geest draait rustig om me heen

De stilte van de avond valt.

De rust keer weer terug

De stilte voor de storm

De donder komt eraan

De stilte van de dag

De vogels vliegen af en aan

Het geluid klinkt zacht

De Stilte van de maan kijkt mij weer neer

en kijkt mijn glimlachend aan

De stilte van het water

Een eend zwemt erin

De stilte van de bladeren

geeft Kracht aan iedereen

De stilte van de mens

en de stilte in hun Hart

De stilte van de mens

Een innerlijke rust breekt aan

Een rust voor iedereen bedoeld

Een rust voor menigeen

ANNETTE VAN DEN WIJNGAARD
Inzender: Frank van de Meent
Tijd: 11-07-2003; 15:01:45
Toelichting afzender:
Wij zijn reizigers in de wereld, in gedachten en in ons hart. Telkens als we grenze overschrijden ligt er eer nieuwe wereld aan onze voeten, waar we in verwondering binnen stappen. Soms angstig, soms vertrouwd, soms herkennend, vaak in verwondering voor het 'nieuwe'. Alles wat we op onze reizen ervaren duidt op het hogere 'het grote'...
en vooral: het 'grote' in onszelf...
THUIS KOMEN
Naar mate mijn wereld groter word en ik verre reizen maak, soms ver van huis, voel ik mij steeds meer THUIS komen...

In verwondering, dichter bij mijn oorsprong...

FRANK VAN DE MEENT
Inzender: EriQue Roegies
Tijd: 03-05-2003; 02:15:13
KRUISWEG
kruisweg

gedreven door nieuwsgierigheid
het onverwachte achter elke glooiing
achter die bocht ginds in de verte

door monotone stap in trance gegleden
geen monnikenkreun of hartsklank, maar
ritmisch gebonk van mijn zware schoenen

laveren tussen lichaam en geest
zoekend naar mijn scherpe kanten
gedachten branden op mijn zolen
een bezeerde pees die schreeuwt om rust
de keuze tussen angst of evolutie lijkt
stap na stap mijn ingewanden te verscheuren

ik dank de Aarde, de dauw en de Zon
met zout korrelend uit huid en ogen
ik voel niet langer asfalt noch aarde
verheven boven de weg van de behoeftige
de stappen die langzaam verstommen
onvrede en woede bloeden uit mijn buik

zonnestralen als een reinigende zondvloed
de bries tussen mijn vingers misschien niet echt
mijn ogen niet langer gebrand op elk detail
maar deinend over de eenheid van het alles
ik ben niet langer hoor - of tastbaar
schrijdend in onzichtbaarheid

bomen kijken me na op mijn tocht
die voert langs dorpen en langs straten
naar mensen die me voeden en laven
me vertellend hoe het hen is vergaan
ze voelen mijn hart dat danst in lichtheid
mijn handen die branden van vuur
ik geef aan hen wiens ogen vragen
en dans op het pad dat huiswaarts gaat

ERIQUE ROEGIES
Inzender: Montana
Tijd: 16-04-2003; 04:21:40
De weg is lang, maar te kort als je niet weet waarheen.
MONTANA
Inzender: Marga
Tijd: 14-03-2003; 12:28:18
Toelichting afzender:
Dit heb ikzelf geschreven toen ik vond dat ik gezondigd had. Toen ik het een paar keer gelezen had, voelde ik me al een stuk beter.
GOD, HIER BEN IK!
God, zie me staan,
God, kijk me aan.

God, ik hou van Jou,
en blijf Je eeuwig trouw.

God, Jij bent groot en ik ben klein,
maar samen kunnen we een goed team zijn.

God, wat ik zeggen wou is:
God, hier ben ik!

MARGA BEERDEN
Inzender: Michiel Slegten
Tijd: 03-03-2003; 16:02:31
Toelichting afzender:
Hoi Alex

Ik zou niet weten waar mijn info het beste in jouw site past. Ik dacht aan Favoriete links.
En er kan nog geknipt worden om het passend te maken.

Alle goeds, Michiel

EMAILGROEP NATUURLIJKE-MEDITATIE
Welkom in Natuurlijke Meditatie! We wisselen hier ervaringen uit over helder gewaarzijn, wakker zijn, meditatief zijn, liefdevol zijn, in het dagelijkse leven. Gewoon nú en tijdens wandelen, fietsen, eten, werken, praten en telkens weer nú. Er is een vriendelijke rust en voldoening op deze momenten. Hier kunnen we elkaar daarin stimuleren, door onze ervaringen en inzichten te delen. Natuurlijke Meditatie gaat samen met alle richtingen, religies en stromingen, en is een oefenpad op zichzelf. Zuivere meditatie is helder gewaarzijn van dat wat is, het is vanuit stilte opmerken dat wat er nú opkomt in bewustzijn. En deze kalme en liefdevolle staat is een kort moment van zelfrealisatie. Het is opmerken, dat wat er eigenlijk altijd gebeurt. Vriendelijke groet, Michiel Slegten Moderator:
http://groups.yahoo.com/group/Natuurlijke-Meditatie
MICHIEL
Inzender: Johanna Beek - Engelberts
Tijd: 23-02-2003; 11:00:07
Toelichting afzender:
Hallo Alex, in een boek dat ik las in de bieb van hetklooster "Maria Toevlucht" vond ik het volgende gebed. Ik heb het overgeschreven om het in mijn functie als ouderling te kunnen gebruiken, maar misschien is het ook iets voor anderen.
Hartelijke groeten en mijn welgemeende complimenten met de mooie veelzijdige site, die ik heel vaak bezoek.
GEBED
Wees hier aanwezig, Heer,
altijd aanwezige en luisterende God.
Leer ons tot u spreken
Onpeilbaar, toch nabij.
Leer ons naar u tasten.
Stem in de diepte van ons hart,
doe ons horen.
Bron van ons bestaan,
wel in ons op, dat wij stromen.
Lucht, wind, vuur van geest,
adem in ons,
laat ons ademen in U.
Want U leeft onuitroeibaar in onze ziel.
Geheim van ons bestaan,
onze schepper, onze genezer,
golf die ons drijft,
woord dat ons lokt,
altijd aanwezige kracht van liefde,
wees hier aanwezig
in ons midden.
ONBEKEND
Inzender: Dirk Van Hauwaert
Tijd: 27-01-2003; 17:14:09
Toelichting afzender:
Deze vertaling van de humanist Alexander Pope stond in het Meulenhoff boek
Kijk de wereld rond; aanschouw de liefdesband.
Boven, naast en onder: alles houdt verband.
De soepele natuur is maar één einddoel eigen:
dat alle losse deeltje naar elkander neigen.
Atomen zijn op zoek naar andere atomen
en kleven aan hun buur zodra ze bij hem komen.
En ook het leven zelf is op dat doel gericht:
het algemeen belang betreft zijn hoogste plicht.
Stervende gewassen doen nieuw leven groeien
dat, ten slotte stervend, andere doet bloeien.
Zie de ene levensvorm van de ander erven
om, als het zijn tijd is, ook weer zelf te sterven.
't Zijn tere bellen, stijgend in de zee van leven,
die knappen om daarmee hun leven terug te geven.
Niets staat er op zichzelf; één geest bezielt het al,
verbindt alle materie en levens zonder tal,
Het grote met het kleine, de verte met het hier,
gedierte dient de mens, de mensheid dient het dier.
Het ene dient het ander, het ander dient het één.
En waar die keten eindigt? Dat weet het al alleen.
ALEXANDER POPE
Inzender: Anna Hofkamp
Tijd: 17-12-2002; 14:04:00
Toelichting afzender:
Met grote belangstelling heb ik rondgekeken op uw site bij de KRO. Met u deel ik de liefde voor mooie en inspirerende teksten op het gebied van mystiek en spiritualiteit.
Ze te lezen, binnen te laten komen en zover mogelijk te leven, is en blijft een uitdaging die verrijkend werkt.
Ik gebruik in mijn steeds een mystieke tekst en probeer die zo levend mogelijk te laten zijn. Met andere woorden: zo ervaarbaar en herkenbaar mogelijk in iedere aanwezige. Dit is prachtig om te doen.
Graag wil ik u een tekst van Zohra aanreiken. In mijn ogen eigentijds en direct.

Dit gebed is opgenomen in het rituaal van de tempelviering van 'de Orde voor Universele Eenheid'

Informatie via: De Werkplaats, Postbus 321, 6880 AH Velp.

Inzender: Lovis Avhan
Land: Nederland
Tijd: 19-08-2002; 02:37:37
Toelichting afzender:
N.a.v. een tekst op spiritualiteit.net (klik om te lezen): GEBED VOEGT NIETS TOE
De naam, die een mystieke meester mij gaf, is: Avhan. De betekenis is: het woordenloze gebed dat spontaan opwelt, als de Ander - die veelal Jahweh, God of Allah wordt genoemd - niet langer als anders ervaren, maar als essentie van de (eigen) werkelijkheid ont-dekt wordt. In zo'n 'ervaring' wordt niet alleen elk onderscheid tussen 'ik' en 'de Ander' als illusoir doorzien, maar alle onderscheidingen waarmee het ego zich afbakent van en wapent tegen anderen en het andere, omdat dezelfde essentie onmiddellijk ook in de ander en al het andere wordt herkend. Vanwege de ont-dekking van deze essentiële gelijkheid kan essentie bij benadering het beste met Liefde worden aangeduid. Het woordenloze gebed, het minnegestamel dat uit die essentiële liefde opwelt, is geen "identiteitsverschaffer", maar komt integendeel voort uit het doorzien van elke identiteit die "het naar onderscheidingen graaiende ego" zich toedicht. Als zodanig is die ontdekking of realisatie het meest gewone, dat een mens kan overkomen. Zo gewoon dat het ego er ontwapend bij staat. Zij overkomt ons, als we er zo dorstig naar zijn als een kind kan zijn, zo ontvankelijk als de woestijn voor regen, zo open als een mens die zichzelf, de ander en al het andere als oproep tot Liefde herkent.
LOVIS AVHAN
Inzender: ilse brinkman
Tijd: 07-05-2002; 15:53:13
Toelichting afzender:
Hedendaagse hertaling van het Onzevader. In de oorspronkelijke Aramese tekst begint dit gebed met "Abwoen": Levengever; ondeelbaar vrouwelijk én mannelijk.
ALVADERMOEDER
Alvadermoeder,
Al-Ene
van het Al
in het Al

Heilig en geheim zijn uw namen.
Gij woont in dadenkracht en Licht.
Laat uw verlangen met het mijne zijn.
Hiernu en in het Al.

Raak me aan,
voed me
met uw verwondering
om uw verlangen te vervullen;
mijn overgave aan U, de ander en het Al.

Aanvaard me,
dat ik nog niet Heel ben,
nog niet met U verbonden.
Vergeef me mijn wankel pogen
me met U te verbinden
zoals ik mijn medemens aanvaard
zijn niet-Heel-zijn,
zijn niet geheeld zijn.

Leid me weg van schijn- en niet-weten
en bevrijd me van wat me weghoudt van het Licht.

Want in U
en uit U
is het Licht, de kracht en het Leven,
Hiernu en eeuwig
Waarlijk.

ILSE (NU JA, 'T IS EEN HERTALING...)
Inzender: Henk Sissing
Tijd: 02-05-2002; 23:49:31
Toelichting afzender:
Gebed is me uit het hart gegrepen en is te lezen in "Lessen voor levenden" van Elisabeth Kubler-Ross.
Laat mij niet bidden om gevrijwaard te worden voor gevaren, maar om ze zonder vrees tegemoet te treden.
Laat mij niet vragen dat mijn pijn verzacht wordt, maar dat ik de moed zal hebben om haar te doorstaan.
Laat mij niet zoeken naar bondgenoten op het slagveld van het leven, maar laat mij vertrouwen op mijn eigen kracht.
Laat mij niet in angstige vrees smeken om gered te worden, maar hopen op het geduld en de rust om mijn vrijheid te winnen.
Geef mij dat ik geen lafaard zal zijn die alleen in voorspoed uw genade voelt; maar laat me het houvast van uw hand voelen in mijn mislukkingen.
RABINDRANATH TAGORE (FRUIT-GATHERING)
Inzender: Kelly
Tijd: 13-01-2002; 11:52:58
Toelichting afzender:
dit is mijn eerste gebedje dat ik schreef ik hoop dar het julllie bevalt ...
ELKE DAG
Er is elke dag een nieuwe dag die God ons schenkt,
elke morgen is er weer een nieuwe morgen die God ons schenkt,
elke dag weer.
Elke dag groeien er nieuwe bomen,
elke dag groeien er nieuwe planten.
U laat alles ontstaan wat met de natuur te maken heeft.
God, u laat ook de mensen in de hemel komen,
Ik dank U voor alles wat U ons gegeven hebt,
Maar waar was u met de rampen in Amerika.
Er zijn zovele doden gevallen,
Soms denk ik dat u niet bestaat en dat spijt me zeer.
Maar met de meeste momenten ben ik dan zeker dat u wel bestaat!
God, ik dank u voor alles !
KELLY CALLEBAUT
Inzender: j.de wit
Tijd: 31-10-2001; 17:31:41
OPGEDROOGDE DROMEN
uitgeput persend verliest de
scheppende gedachte haar kracht
de daad wordt niet volbracht
geen vrucht wordt er zichtbaar
verdriet baant zich een weg
verstopt ogen en oren
versteend van angst ben ik verloren
opgedroogde woorden vertonen
hun sporen in mijn gezicht
te moe om te baren
zal ik mijn schepping bewaren
J. DE WIT, BEELDEND KUNSTENAAR
Inzender: Armand
Tijd: 10-10-2001; 12:56:05
DE BUIK VAN MAMA
Dit gesprek had ik vanmorgen met mijn dochter van drie jaar bij de verloskundige :


Wat gaat te de doen?

De dokter luistert naar de buik van mama,

Papa, gaat mama nieuwe buik kopen ?

Hoor je het hartje, boem-boemboem

Zit er een baby in de buik ?

Lise krijgt een broer of zus

Ik wil ook baby in buik

ARMAND KRAMER
Inzender: Dijkstra
Tijd: 30-05-2001; 00:30:58
Toelichting afzender:
Deze tekst werd op haar eigen verzoek bij de afscheidsdienst van mijn Oma voorgelezen. Ik vind het wel pakkend.
Opmerking AP:
Tony Saeys schreef mij n.a.v. onderstaande inzending:
"Ik kan u meedelen dat deze originele tekst geschreven is door Jeanine De Beleyr (vrijwilliger werkster in Haïti) en die afkomstig is uit Belsele (St.Niklaas)/België.

Deze tekst wordt herhaaldelijk gebruikt in bv. huwelijksvieringen, maar wordt daar dikwijls (afgrijselijk) verminkt. De door Dijkstra ingezonden versie is mooi. De originele tekst vindt je bv. in het boek 'Als je het mij vraagt' van Joke Forceville (blz.155 'Vannacht heb ik gedroomd..'" Aldus Tony Saeys.

In reactie op de zojuist gegeven bronvermelding stuurde Ale van Elmpt mij een email met zijn bevindingen wat betreft de afkomst van deze "prachtige versie van het bekende 'Voetstappen in het zand' gedicht". Ik vond zijn opmerkingen aardig genoeg om ze op een aparte pagina te plaatsen. Klik op de nu volgende > link < om het Ale's aanvullingen op te roepen.

Ik droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tij
Ik was daar niet alleen want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen saam het leven door en lieten in het zand,
een spoor van stappen, twee aan twee; de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugd van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan...

Ik zei toen: "Heer, waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad..."

De Heer keek mij toen liefdevol aan en antwoordde op mijn vragen:
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen."

ONBEKEND
Inzender: Frank van de Meent
Tijd: 26-05-2001; 22:47:06
Toelichting afzender:
Ik ken mensen in mijn omgeving die door alle levenssituaties heen telkens weer de kracht en inspiratie vinden om 'door te gaan...'
Dat zijn aansprekende mensen...
PINKSTEREN...
Een bezield mens spreekt 'alle talen'
...is voor iedereen 'verstaanbaar', ...bereikbaar..
FRANK VAN DE MEENT
Inzender: Frank van de Meent
Tijd: 26-05-2001; 22:37:45
Toelichting afzender:
Vanuit het besef dat je deel uitmaakt van een enorme schepping, die ook op dit moment in mij 'scheppende' is; dat God in mij werkzaam is, is gebed een hogere vorm van denken. Gebed brengt mijn in aanraking met God waardoor ik weer perspectieven ga zien en anders ga denken. Gebed is de hoogste vorm van denken...
VERDER KIJKEN
Gebed is de hoogste vorm van denken.
In gebed zijn, of breng je je gedachten in harmonie met God.

Door gebed kun je weer verder kijken in jezelf, je omgeving of je levenssituatie.

FRANK VAN DE MEENT
Inzender: Josephine
Tijd: 14-04-2001; 17:40:45
Toelichting afzender:
Wat is deze schoonheid die de Navajo's zoeken?

Het is hetgeen ons naar het leven trekt.
Het is hetgeen ons roept wanneer we wanhopen, ons telkens weer verleidt open te staan voor de mogelijkheid van liefde en vreugde.
Het is de lichamelijke manifestatie van het Mysterie - God, Geest, het Goddelijke - dat ons iedere dag van ons leven omgeeft en wenkt.
Het is het leven dat leven kiest.
Het Navajogebed drukt de verlangens van onze ziel uit om schoonheid te herkennen en te ontvangen, wetend dat als we dat doen, we medescheppers worden van deze schoonheid, van hetgeen ons aanspoort: 'Leef.'

UIT: 'REIS NAAR HET BINNENSTE VAN DE ZIEL'
Navajogebed

'Moge de schoonheid vóór mij zijn.
 Moge de schoonheid achter mij zijn.
 Moge de schoonheid boven mij zijn.
 Moge de schoonheid onder mij zijn.
 Moge de schoonheid alom zijn,
 Wanneer ik over het pad der schoonheid loop.' 

ORIAH MOUNTAIN DREAMER
Inzender: Marjan Hagendijk
Tijd: 27-03-2001; 21:28:43
Toelichting afzender:
Dit gedicht heb ik gekregen op mijn allereerste meditatieweekend in een abdij. Dat heeft zo n indruk op me gemaakt, het kan echt die rust en stilte in jezelf. Daarom vind ik het een heel mooi gedicht.
TOT MEZELF KOMEN
Tot mezelf komen is
zitten in balans

Tot mezelf komen is
mijn lichaam binnen gaan
met al mijn aandacht

Tot mezelf komen is
mijn gespannen spieren voelen
en ze laten zijn

Tot mezelf komen is
mijn oordelen en gedachten
laten langsgaan als wolken
aan een blauwe hemel

Tot mezelf komen is
met mijn adem mee
naar binnen stromen

Tot mezelf komen is
met stille eerbied
de ruimte in mezelf betreden

Tot mezelf komen is
me overgeven aan wat ik nu
op dit moment beleef

Tot mezelf komen is
mezelf waarnemen
en vergeven
dat ik ben, zoals ik ben

MAGDA MARIS
Inzender: Marian Jacobs-Zuurveld
Tijd: 25-03-2001; 18:01:46
Toelichting afzender:
Deze Aanroep behoort niet aan enig persoon of groep, maar aan de gehele mensheid. De schoonheid en de kracht van deze Aanroep liggen in zijn eenvoud en in de uitdrukking van zekere fundamentele waarden, die door alle mensen als vanzelfsprekend worden aangenomen; de waarheid van het bestaan van een oorspronkelijke intelligentie, die wij vaag met de naam God aanduiden, de waarheid dat achter alle uiterlijke schijn liefde de drijvende kracht van het heelal is; de waarheid dat een groot Wezen door de christenen Christus genoemd, op aarde kwam en die liefde in zich belichaamde en uitdrukte, opdat wij deze zouden kunnen begrijpen; de waarheid dat zowel liefde als intelligentie de resultaten zijn van wat de Wil Gods genoemd wordt, en ten slotte de vanzelfsprekende waarheid dat het Goddelijk Plan zich slechts door de mensheid zelf kan verwezenlijken.
Alice Bailey

NOOT: In sommige vertalingen van de Grote Aanroep is de naam gebruikt, waarbij de Komende in andere Godsdiensten bekend is, o.a. de Heer Maitreya, Krishna, de Imam Mahdi en de Messias.

Dit jaar is 5 juni de Wereld Aanroepdag.

Misschien is dit gebed al elders op uw site te lezen; ik heb nog niet alles gelezen, maar als u er aandacht aan zou willen en kunnen besteden voor 5 juni zou dat heel fijn zijn.

De bron van deze informatie is;
Wereld Goede Wil
1 Rue de Varembe (3de)
Case Postale 31
1211 Geneve 20
Zwitserland

Het Internet adres is:
-http://www.worldgoodwill.org
Met vriendelijke groet,
Marian Jacobs-Zuurveld

DE GROTE AANROEP
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods wil gekend word,
Richte doel de kleine wil der mensen
Het doel, dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

N.V.T.
Inzender: Frater Augustin
Tijd: 10-03-2001; 10:22:44
God, Schepper van de mens,
U kent ons door en door.
U weet dat wij kunnen schrikken
van de eisen
die ons in de woorden van de Schrift
worden voorgehouden.
Wij voelen ons vaak onmachtig
die woorden om te zetten in daden.
Daarom vragen wij u
kom onze zwakheid te hulp
om onze ik-fixatie te doorbreken
en er te zijn voor de ander.
Amen.
FRATER TON AUGUSTIN
Inzender: Peter Bisscheroux
Tijd: 26-02-2001; 21:24:56
Toelichting afzender:
Ooit gevonden in een, inmiddels niet meer bekend boekje. Trefwoord t.b.v. zoekscript: Keltisch
AVONDGEBED
God wees een heldere vlam voor mij
Wees een leidende ster boven mij
Wees een effen pad onder mij
en wees een vriendelijke herder achter mij
Vandaag, vannacht en altijd.
IERS, ONBEKEND
Inzender: Jan Swart
Tijd: 25-02-2001; 21:37:18
PEACE PRAYER
Lead me from death to life,
from falsehood to truth.

Lead me from despair to hope,
from fear to trust.

Lead me from hate to love,
from war to peace.

Let peace fill our hearts,
our world, our universe.

IRISH COUNCIL OF CHURCHES
Inzender: Joke van Rosmalen
Tijd: 02-04-2000; 21:30:33
Toelichting afzender:
Een tekst geschreven vlak voor Pasen 1999; zo maar ineens uit de pengevloeid. En nu het weer bijna Pasen is, wilde ik deze tekst met meerdere lezers delen.
Trefwoord t.b.v. zoekscript: paasgedichten
DE WEG NAAR HET LICHT
De weg naar het Licht
een weg vol van alles
vol van pijn
vol van leren
vol van liefde
vol van verraad
en vol van nog veel meer

De weg naar het Licht
is de weg naar de Liefde
Liefde van God voor Zijn Zoon
Liefde van Jezus voor ons
Wij, die de zonden hebben begaan
waarvoor Hij is gekruisigd
Als dat geen ware Liefde is!

JOKE VAN ROSMALEN
Inzender: Joop Straeter
Tijd: 24-02-2000; 15:18:00
Toelichting afzender:
Mogelijk heb ik een mooi citaat voor in je inspirerende website. Als jehet kan gebruiken, dan zou ik het leuk vinden; mede omdat het citaat van mijn vader is. Hoe dan ooknogmaals mijn complimenten voor de inspirerende website.
Met vriendelijke groeten,
Joop Straeter jr.
Als middelpunt boven ons straalt de zon
wat het onderwerp van menig gedicht is,
maar zelfs de zon moet erkennen dat er toch nog
een groter licht is.
JOOP STRAETER SR. (1924-1997)
Inzender: cornelis kapitein
Tijd: 02-05-1999; 21:05:26
Toelichting afzender:
Deze tekst heb ik gemaakt nadat ik naar een gereciteerde versie van hetOnze vader had geluisterd. Ik dacht er moet ook een onze moeder komen en zeker in deze tijd vanoverwardering van de mannelijke energie, met alle gevolgen van dien.

Wij gebruiken hem in zwolle om onze vredesmeditatie voor de mensen in Kosovo, af te sluiten. Iederemaandag om 20.00 uur is er de mogelijkheid om in het Dominicanen klooster te Zwolle samen met ons jevredeswens of liefde gedachte naar kosovo te sturen.

HET ONZE MOEDER
Onze moeder

Onze moeder die de aarde is

Uw naam is gevestigd

Uw rijk is verborgen

Uw kracht is scheppend, bewarend en vernietigend

Ontvang de helderheid die in overgave ziet
en bevestig de liefde die in vertrouwen handelt

Bewaar in uw draagkracht alles wat we verliezen
zodat we kunnen vinden wat we kwijt waanden

Verwarm de grond onder de gevallenen
en verlicht het pad van de wederom opgestaande

Voeg het licht van boven samen met uw warmte van beneen
tot Een, zodat het zijn zal wat het altijd al is geweest,
tot in der eeuwigheid.
Amen

CORNELIS KAPITEIN
|  1  |

Formulier voor uw eigen inzending

Ingezonden links die - naar het oordeel van de webmaster - als (bij)bedoeling hebben om reclame te maken voor commerciële activiteiten of (betaalde) cursussen/lezingen/weekends etc., zullen van de site verwijderd worden. Wilt u dit soort activiteiten promoten op spiritualiteit.net, dan kunt u daartoe een presentatiepagina huren.

Disclaimer:
De webmaster van spiritualiteit.net besteedt uiterste zorg aan het verstrekken van betrouwbare informatie op spiritualiteit.net, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De webmaster van spiritualiteit.net aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de door hemzelf of door derden aangeboden informatie op www.spiritualiteit.net.