Mijn favoriete links i.v.m. spiritualiteit en mystiek, etc.

Hieronder vind je links naar sites die ik de moeite waard vind. Weet jij zelf nog mooie links die niet zouden misstaan op deze pagina, stuur ze dan in via het inzendformulier. Reacties en suggesties kun je kwijt via alex.pot@spiritualiteit.net. Er is op deze site ook een pagina aanwezig met daarop links ingezonden door bezoekers.
 

In aansluiting bij het voorgaande: het komt steeds vaker voor dat bezoekers mij vragen om een link naar hun site te leggen. Helaas kan ik niet altijd aan die verzoeken tegemoet komen, omdat niet elke site voldoet aan de criteria voor links welke ik voor mijzelf hanteer op deze pagina. Wil je weten welke deze criteria zijn, klik dan op het vraagteken hiernaast...
 

Toon criteria voor opname van links

Wil jij van jouw kant linken naar spiritualiteit.net, dan is dat uiteraard altijd welkom! Links naar een specifieke subpagina van mijn site (een lijst met namen van pagina's op spiritualiteit.net kun je hier raadplegen) zijn te leggen door het volgende format te gebruiken:
   http://www.spiritualiteit.net/dhtml.htm?page=naamvandepagina.htm (let op het vraagteken!).

 

De links zijn omwille van de laadsnelheid verdeeld over twee pagina's, en onderverdeeld in de volgende categorieën:

 

Eerste pagina: Tweede pagina (huidige pagina):
P.S.: De links op deze pagina zijn mijn persoonlijke favoriete links...
Bezoekers kunnen dus niet hun eigen favoriete links aan deze pagina toevoegen!

 

 

Muziek

 • De Thuispagina's
  Ook op deze site zijn veel lyrics te vinden, m.n. van de songs van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh, maar ook van anderen.
   
   

 • Homepage van Anna Maria Merkx
  Op deze site vind je citaten en teksten over het verband tussen spiritualiteit en (Gregoriaanse) muziek, en verder nog teksten uit de traditie van Transcendente Meditatie.
   

Inhoudsopgave

 

Franciscaans

 • Franciscaans Studiecentrum (voor Spiritualiteit, Theologie en Geschiedenis)
  De naam zegt het al. Dit Studiecentrum, gelegen in Utrecht, organiseert onderwijs en onderzoek op het terrein van Franciscaanse spiritualiteit en aanverwante onderwerpen. Op de homepage van dit centrum kun je een aantal levensbeschrijvingen van Franciscus en andere teksten uit de Franciscaanse traditie downloaden. Tevens vind je er twee handige trefwoordenlijsten, de ene met uitleg t.a.v. zaken en begrippen uit de Franciscaanse traditie, en de ander met beknopte biografieën van personen die daarin een rol gespeeld hebben.
   

 • Homepage m.b.t. Franciscaanse Spiritualiteit
  Verzorgd door de Capucijn Piet Heijn van der Veer. Van zijn hand vind je op deze website o.a. een heel leuk en aanstekelijk geschreven tekst over leven en spiritualiteit van Clara van Assisië.
   

 • The Franciscan Archive
  Bronnen - o.a. geschriften van Franciscus zelf en van heiligen uit de Franciscaanse orde (wel in het Engels, soms zelfs in het Italiaans!) - en andere geschriften i.v.m. Franciscaanse spiritualiteit. Hier is heel wat te vinden.
   

 • The Little Flowers of St. Francis of Assisi
  Ook wel genoemd de 'Fioretti'. Smakelijk vertelde legenden rondom St. Franciscus en zijn leerlingen. Er wordt veel lofgeprezen en de nederigheid speelt een grote rol, maar beslist niet 'femelig': daarvoor zorgt de stille humor waarmee veel van deze verhalen gekruid zijn. Als je de Engelse taal machtig bent is dit echt een aanrader - bijv. heel geschikt als lectuur voor het slapengaan (en dan dus niet omdat deze legenden slaapverwekkend zouden zijn    ;-)  !
      Achter deze link kun je een (Engelstalig) voorbeeld van een tekst uit de 'Fioretti' vinden.
   

Inhoudsopgave

 

Kerken en instanties

 • Christendom.pagina.nl
  Een tamelijk omvangrijke overzichtspagina met links naar kerkelijke instellingen (zowel protestants als katholiek) en diverse sub-onderwerpen op het gebied van godsdienst en religie. Zeer overzichtelijk (vormgegeven naar de succes-formule van www.startpagina.nl). Een heel goed startpunt om van daaruit te zoeken naar websites i.v.m. godsdienst, religie en spiritualiteit! De meer protestants gerichte tegenhanger van christendom.pagina.nl: evangelie.pagina.nl. Meer algemeen van aard (niet gebonden aan een bepaalde godsdienst of denominatie: religie.pagina.nl.
   

 • Interkerk: zoeken naar kerkelijke links
  Een heel handige pagina om kerkelijke informatie te zoeken. Middels een zoekterm in het zoekformulier (bijv. "preken" of "liturgie") krijg je een overzicht te zien van kerkelijke sites die m.b.t. het onderwerp van je voorkeur iets te bieden hebben. De site is oecumenisch van opzet: je vindt dus informatie uit zowel de protestantse als uit de katholieke sfeer.
   

 • R.K. Kerk op het Web
  Een zeer omvangrijk en up-to-date overzicht van de R.K. Kerk op het Web, onderhouden door Hans Roest. O.a. met een overzicht van religieuze gemeenschappen.
   

Inhoudsopgave

 

Liturgie

 • Preken.startinbelgie.com
  Op deze site vind je links naar sites met online-preken (in het Nederlands en in andere talen) en achtergrondsmateriaal daarbij. Handig voor pastores en vrijwilligers die preken moeten voorbereiden!
  (trefwoorden t.b.v. zoekscript: preek, homilie)

 • Voor een eerste overzicht van preken van de week op het WWW: Nationaal prekenoverzicht stichting Interkerk.
   

 • Huwelijksrituelen in diverse religieuze tradities (Engelstalig)
  Voor mensen die willen trouwen en die op zoek zijn naar een huwelijksritueel uit christelijke, boeddhistische, hindoeïstische, joodse, of een andere religieuze traditie, biedt de informatie op deze site een aardige eerste oriëntatie.
   

 • Kinderkerk Nijmegen
  Een erg aardig vormgegeven site met daarop veel liturgisch materiaal vóór, en ook dóór kinderen. Je vindt er heel leuke kindertekeningen. Onderhouden door Willibrord Huisman. In de nabije toekomst zal het aantal ordes van dienst, teksten en regie-aanwijzingen t.b.v. kindervieringen regelmatig uitgebreid worden!
   

 • Permanent diaken
  Deze site van Chris Nollet, permanent diaken van het bisdom Antwerpen, is dermate uitgebreid dat hij moeilijk onder één noemer valt valt samen te vatten. De site bevat o.a. veel materiaal en informatie m.b.t. (jongeren)liturgie, (jongeren)katechese, diakonie en projecten in het kader van betrokkenheid bij de Derde Wereld. Speciaal vermeldenswaardig: de Adventskalender, m.n. gericht op kinderen, met daarin naast elkaar meditatieve gedachten en thema's/hoofdlijnen t.b.v. evt. op te zetten vieringen.
     Kortom: deze site straalt betrokkenheid en enthousiasme uit en kan pastores en groepen t.b.v. jongerenliturgie veel materiaal bieden. Toch ook een minpuntje: de navigatie is soms tamelijk onoverzichtelijk. Klik daarom in ieder geval op de knop "Deze site doorzoeken" in de linkermarge om overzicht te krijgen.
   

 • Kerk in Vlaanderen
  Heel veel nuttige links voor mensen die actief zijn in parochies, in de liturgie, en/of op het snijvlak van kerk en samenleving!
   

 • www.catechese.net
  Zoals de naam al zegt, is deze site in de eerste plaats gericht op catechese (maar je vindt er ook een link op het vlak van liturgie: www.liturgie.net). Toch is er hier het nodige te vinden voor mensen die liturgische literatuur of liturgisch materiaal zoeken m.b.t. bijv. eerste communie, vormsel, huwelijk, ziekte, dood, schuld en boete, etc. Interessant detail: deze site voorziet in een online doopcatechese!
     De site heeft een mooie en consistente opmaak en kan volgens mij in de toekomst veel kan gaan betekenen voor mensen die materiaal zoeken m.b.t. de hierboven genoemde thema's...
   

 • For All the Saints Index, liturgische kalender m.b.t. heiligen en het HeiligenNet.
  Bieden veel informatie over heiligen. De Online Heiligenkalender is geschreven in het Nederlands. Om zomaar uit interesse te lezen, maar deze pagina's kunnen heel handig zijn als je in de liturgie speciale aandacht wilt besteden aan een bepaalde heilige.
   

Inhoudsopgave

 

Engagement

 • The Hungersite of the UN
  Nieuwe tijden vragen om nieuwe vormen van engagement! Op deze site van de Verenigde Naties kun je middels één klik op een button iemand ergens op de wereld een maaltijd doen toekomen, in figuurlijke zin: de eigenaren van de reclamebanners die na deze klik zichtbaar worden, maken dan namelijk t.b.v. dit goede doel het daarmee corresponderende bedrag over naar de Verenigde Naties (overigens wordt er per persoon per dag slechts één
  "klik" uitbetaald).
   

 • Pax Christi Nederland
  Deze site is van belang voor iedereen die zich betrokken voelt bij vredeswerk. Je vindt er informatie over doelstellingen en acties van Pax Christi Nederland, en wanneer het weer tijd is voor de Vredesweek kun je op deze site teksten in verband daarmee vinden. Tevens is er een pagina waar liturgische teksten uit Vredeskranten van voorgaande jaren bij elkaar zijn/worden gezet!
   

Inhoudsopgave

 

Bezinningscentra

 • Stadspastoraat Arnhem
  Vormingscentrum met een heel aantrekkelijk (en betaalbaar) scala van cursussen op het gebied van Zen, mystiek, yoga, sacred dance, en nog vele andere onderwerpen, te veel om hier op te noemen. Neem zelf maar eens een kijkje!
      P.S.: Een waarschuwing: misschien is hier sprake van belangenverstrengeling, aangezien ik zelf in het verleden vaak cursussen aan het Stadspastoraat heb gegeven, en dat ook in de toekomst nog wel eens zal doen   ;-)
   

 • Neumühle, Centrum voor meditatie en ontmoeting 
  Dit meditatiecentrum, gelegen in een prachtige omgeving ten zuiden van Trier en opgericht door Willi Massa (helaas begin 2001 overleden), is een oord waar ik met veel dankbaarheid aan terugdenk. In de 80er jaren van de vorige eeuw   ;-)   heb ik er heel leuke vakanties doorgebracht. Neumühle is een fantastische plek voor meditatie en ontmoeting met mensen die zich bezig houden met spiritualiteit. De eerlijkheid gebiedt me te vermelden dat ik dit centrum langzamerhand wel een beetje te chique begon te vinden (prijzen niet gemakkelijk betaalbaar voor mensen met lagere inkomens, luxe inrichting), maar desondanks een heel bijzondere plek. Voor mij alleen al vermeldenswaardig vanwege de betekenis die dit centrum in het verleden voor mij heeft gehad!
     P.S.: Eleonore Massa, sociaalpedagoge en vrouw van Willi Massa, heeft een sub-tak van Neumühle opgericht waar kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken met diverse vormen van spiritualiteit, onder de titel NeuSehLand, wat letterlijk vertaald zoiets betekent als "land van nieuw zien". Ik ken NeuSehLand niet uit eigen ervaring, maar weet wel dat in de tijd dat ik in Neumühle kwam er daar heel leuke cursussen - bijv. inleidingen in meditatie - gegeven werden voor kinderen samen met hun ouders. Alleen al de aandacht van NeuSehLand voor kind en spiritualiteit vind ik bijzonder prijzenswaardig! Jammer slechts voor geïnteresseerden in Nederland dat de voertaal Duits een hindernis zou kunnen vormen...  

 • BezinningOnTheWeb
  Op deze site vind je een redelijk aantal adressen - niet altijd met eigen website of email-adres; o.a. kloosters en abdijen - waar je in Nederland en België terecht kunt voor bezinning. Bevat o.a. de volgende categorieën: bezinning voor één dag, retraites, cursussen, gebedsbijeenkomsten. Helaas is de geboden informatie bij de diverse adressen vrij beknopt, maar goed, het is een begin.
   

Inhoudsopgave

 

Oecumenisch

 • Sacred and Religious Texts
  Geeft via links toegang tot een groot aantal electronische resources op het WWW van heel diverse religieuze tradities.
   

 • Mysticism in World Religions
  Hier vind je een grote overvloed aan mystieke tekstfragmenten en citaten uit de diverse wereldreligies (jodendom, christendom, Islam, hindoeïsme, boeddhisme, Taoïsme), o.a. op thema en auteur gerangschikt.
   

 • De homepage van Rabbi Amy R. Scheinerman
  Een heel informatieve en aardige (Engelstalige) site om geïntroduceerd te raken in praktijk en achtergronden van het Jodendom.
   

 • World Prayers
  Mooie, redelijk omvangrijke site met gebeden uit zeer diverse religieuze tradities: Islam, Christendom, Iers/Keltisch, Indiaans, boeddhistisch, en nog vele andere. De gebeden zijn ingedeeld in de volgende categorieën: Adorations, Celebrations, Invocations, Meditations.
   

Inhoudsopgave

 

New Age

Alhoewel ik me persoonlijk niet zo erg thuis voel bij New Age (geeft me soms teveel een "grabbelton"-gevoel, en bij sommige mensen een obsessie met kennis over "de wereld aan gene zijde" die mij tegenstaat), wil ik niet ontkennen dat er binnen dit heel brede koepelbegrip wel degelijk stromingen te vinden zijn die de moeite waard van kennisname waard zijn. Vandaar dus hieronder toch een aantal links naar sites die in meerdere of mindere mate in de traditie van New Age staan...
 • Homepage van Boy Kollée
  Fris en aardig vormgegeven website, met daarop o.a. leuke gedichten en gedachten. Verder aanbevelenswaardig: de mandala's van Marly Kollée die op deze site te bewonderen zijn.

   

 • InnerNed.com
  Naar mijn indruk een klassieke site op het gebied van New Age. In het algemeen mooi en rustig vormgegeven. De site is omvangrijk (351 pagina's, zo vertelt de startpagina) en biedt veel informatie over een breed scala van fenomenen binnen New Age. Daarnaast zijn er veel links naar activiteiten van derden (o.a. therapeutisch, meditatief, creatief) opgenomen. De Webmaster geeft zelf de volgende typering van de onderwerpen op InnerNed.com:
   
  "Van astrologie tot zwangerschap, van mantra tot tantra, van voeding tot vasten, van healing tot feeling, van hemel en aarde en over wat daar tussen in is."  
   

 • Global Vision International -
  Cutting Edge Alternative Information

  Er zijn op deze site aardig wat links naar - in het algemeen Engelstalige - sites i.v.m. New Age te vinden. Niet alles spreekt mij aan - zo besteedt de site bijv. aandacht aan ufo's en graancirkels - maar er zijn ook onderwerpen die ik wél de moeite waard vind: spiritualiteit, meditatie, alternatieve genezing. Om je een indruk te geven van de rest van de onderwerpen: er zijn bijv. pagina's gewijd aan astrologie, droomanalyse, metafysica, Reiki, geestelijke (bege)leiding, yoga. Ik vermoed dat Global Vision in de toekomst nog flink zal groeien. Een site om in ieder geval te bezoeken als je iets hebt met New Age!
   
   

 • De Spirituele Krant
  De digitale variant van De Spirituele Krant. Bevat (links naar) artikelen en nieuws op het gebied van (New Age) spiritualiteit.
   

 • Man and the Unknown
  Een site met achtergronden van het fenomeen New Age. Je vindt er o.a. informatie over de geschiedenis van New Age en diverse personen en stromingen daarbinnen.
   

Inhoudsopgave

 

Religieuze (clip)art

Trefwoorden t.b.v. zoekscript: cliparts, clipart, clip-art, afbeeldingen, plaatjes

Inhoudsopgave

 

Rondzendlijsten

Dit kopje is bedoeld om een aantal adressen bij elkaar te zetten van rondzendlijsten op de gebieden van spiritualiteit en van poëzie die ik persoonlijk erg de moeite waard vind (sommige daarvan droegen en dragen nog steeds bij aan de inhoud van spiritualiteit.net, maar dat tussen haakjes  ;-).

 • cps-Thought for the Day
  Deze rondzendlijst is wat mij betreft een hele goede tweede. Als je je ervoor opgeeft krijg je elke dag een citaat van één tot twee alinea's toegestuurd. De citaten zijn door vrijwilligers uitgekozen uit verschillende boeken, en kunnen bijv. gaan over onderwerpen als mystiek, gebed, het geestelijke leven in het algemeen. Ook regelmatig teksten van de Amerikaanse trappist Thomas Merton.
   

 • De Coster rondzendlijst
  Werkdagelijks een (meer of minder) klassiek Nederlandstalig gedicht in je email-bus. Vaak betreft het dichters van grote naam; soms wat minder bekende. Maar in ieder geval heel erg de moeite waard! De poëzie komt zomaar op je af, zonder dat je er zelf voor op pad hoeft...
   

 • De Meanderkrant
  Via dit adres kun je je opgeven voor de Meanderkrant, een digitale krant die elke zondag (en soms 's woendags met een special) uitgebracht wordt. Bevat per keer een aantal gedichten van 'amateur'dichters, en daar zitten heel mooie tussen! Online op de site van Meander zijn nog veel meer gedichten te vinden, uit vorige edities of ook gedichten die nooit in de Meanderkrant gestaan hebben.
   

Inhoudsopgave

 

Sites met mooie layout

Onder dit kopje wil ik een aantal sites vermelden - die in meer of mindere mate met spiritualiteit te maken hebben - waarvan ik de layout erg mooi vind. Het oog wil ook wat!
 • Spirituele Therapie
  Strikt genomen voldoet deze site voor mij niet aan de criteria die ik voor mijzelf heb opgesteld voor het opnemen van sites in mijn "favoriete links" - zie voor meer daarover aan het begin van deze pagina -, aangezien er in feite reclame wordt gemaakt voor een "eigen toko". Maar gezien de rustige en mooie layout toch een eervolle vermelding op deze plek.

   

 • Centrum voor Zelfbezinning te Utrecht
  Nog zo'n site met rustige en aangename layout. Ik ken het Centrum (opgericht door de Jungiaans georiënteerde psychiater C.J. Schuurmans, 1898-1979) niet persoonlijk, maar de teksten zien er veelbelovend uit...

   

 • www.opencirkles.nl
  Ik weet niet of ik wel echt achter de spiritualiteit kan staan zoals die uitgedragen wordt op deze site - dat zul je als bezoeker zelf maar moeten beoordelen - maar de layout is in ieder geval prachtig!

   

Inhoudsopgave

 


Deze pagina werd voor het laatst ververst op: maandag 8 augustus 2005.