Meditatieve en/of bezinningsteksten

Op deze pagina vind je meditatieve en/of bezinningsteksten. 'Nieuwe' teksten worden aangeduid met Nieuw !. Spreken de teksten op deze pagina je aan, kijk dan ook eens op de Stiltepagina, of op de pagina met spirituele bezinningsteksten op ZinRijk.nl
        Heb jij zelf teksten of gebeden die jij goed op deze pagina's vindt passen, gebruik dan het inzendformulier. Reacties of suggesties kun je kwijt in het gastenboek, of rechtstreeks via alex.pot@spiritualiteit.net.

 

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

Meditatieve teksten

  • N.B.: Ook onder het kopje mystieke teksten zijn een paar (naar mijn mening  :-)  heel mooie meditatieve teksten vinden!

SLECHTS HET WATER DAT WIJ TE DRINKEN GEVEN...

slechts het water dat wij te drinken geven
zal ons verkwikken

slechts het brood dat wij te eten geven
zal onze honger stillen

slechts het gewaad dat wij wegschenken
zal ons bekleden

slechts het woord dat leed verzacht
zal ons troosten

slechts de zieke die wij bezoeken
zal ons genezen

slechts de gevangene die wij verlossen
zal ons bevrijden.

ANONIEM
(T. onbekend; m. W. Vogel
Gehoord in de Kerstnachtviering van de Studentenkerk Nijmegen, 1998. Vergelijk deze tekst eens met het gebed van Franciscus elders op deze site.)

 

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

Het is een groot wonder,
dat het eeuwige woord van de almachtige God
in mij woning zoekt,
in mij geborgen wil zijn
als de zaadkorrel in de akker.
Gods woord is niet geborgen in mijn verstand,
maar in mijn hart.
Het doel van het woord dat uit Gods mond komt is niet,
tot het einde doordacht en geanalyseerd te worden,
maar in het hart te resoneren,
zoals het woord van iemand van wie wij houden
in ons hart woont,
ook wanneer wij er niet bewust aan denken.
Heb ik Gods woord alleen in mijn verstand,
dan zal mijn verstand vaak door andere zaken in beslag worden genomen
en ik zal tegen God zondigen.
Daarom zijn wij er nooit mee klaar Gods woord gelezen te hebben;
het moet diep in ons zijn ingegaan,
in ons wonen,
zoals het allerheiligste woont in het heiligdom,
opdat wij niet zondigen in gedachten, woorden en daden.
Het is vaak beter,
weinig en langzaam in de Schrift te lezen
en te wachten tot het tot ons is doorgedrongen,
dan van Gods woord veel te weten,
maar het niet in zich te 'bergen'.

DIETTRICH BONHOEFFER (1906 - 1945)
(Uit: Bonhoeffer Brevier, Ten Have, Baarn 19785 )

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

LEVEN IN GODS HOGE LICHT

Wie God eenmaal heeft ontmoet, vindt de vraag naar het hiernamaals niet interessant meer. Wie geleerd heeft in het Hoge Licht te leven, is niet meer gekweld door het probleem of het Licht er morgen ook nog zal zijn. In het hoofd van een kind, dat leeft onder de goede zorgen van zijn moeder, komt het niet op om te vragen of zijn moeder ook morgen nog wel voor hem zal zorgen.

HAN FORTMANN
(Uit: Oosterse Renaissance. Kritische reflecties op de cultuur van nu, uitg. Ambo, Baarn 1970, pag.67)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

JULLIE ZÍJN NU REEDS HET LICHT DER WERELD

Jezus gaat door met spreken over het licht in Matteüs 5:14-16. Merk opnieuw op dat hij zegt: "Jullie *zijn* het licht der wereld", en niet: "Jullie zúllen het zijn, wanneer jullie betere mensen geworden zullen zijn". Juist hier en nu, in jullie zelf, schijnt het licht voor deze wereld. Velen hebben dat licht in zichzelf niet ontdekt. Misschien hebben veel mensen het gevoel dat zij geen licht hebben. Denk je dat Jezus zich vergiste? Zou hij niet weten waarover hij het had? Dus feitelijk moeten wij hier en nu reeds het licht der wereld zijn. Begin daarom te zoeken naar die plek in jullie zelf waar licht schijnt. Die plek bestaat wel degelijk...

MARILYN NORQUIST GUSTIN
(In: "Jesus Pattern for a Happy Life: The Beatitudes", Liquori Publications, Missouri 1981.)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

GEBED IS VOEDSEL VOOR DE ZIEL

Het uur van het gebed is zowel de kern als de vrucht van onze tijd, terwijl alle andere uren als wegen zijn die naar dat uur toe leiden. [...] De gebedstijden verhouden zich tot de ziel als de maaltijden tot het lichaam. Gebed is voor de ziel wat voedsel is voor het lichaam. En de zegen die wij aan het gebed ontlenen duurt voort totdat het weer tijd is om te bidden, net zoals de kracht die wij opdoen bij het middagmaal voortduurt tot het avondmaal.

RABBI JEHOEDA HALEVI
Deze tekst wordt door A.J. Heschel aangehaald in zijn boek: In het licht van Zijn aangezicht. De betekenis van het gebed in de Joodse gedachtenwereld, uitg. Bijleveld, Utrecht z.j., pag.69. Dit boek is een echte aanrader!

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

Waarheen ik ook ga - Jij!
Waar ik ook sta - Jij!
Alleen maar Jij, en weer Jij en altijd Jij!
Jij, Jij, Jij!
Als het met mij goed gaat - Jij!
Als het me pijn doet - Jij!
Alleen maar Jij en nog eens Jij en altijd Jij!
Jij, Jij, Jij!
Hemel - Jij; aarde - Jij; boven - Jij; beneden - Jij;
waarheen ik mij ook keer, aan ieder einde:
alleen maar jij en nog eens Jij en altijd Jij!
Jij, Jij, Jij!

Vredeskrant 1998: Martin Buber, uit: Leven van symbolen van leven, Utrecht, Slaloom;
AP: waarschijnlijk is dit geen tekst van Buber zelf, maar citeert hij hier rabbijn Levi Jitschak van Berditsjev. Overigens doet deze tekst natuurlijk heel sterk denken aan Psalm 139, een van mijn favoriete psalmen.

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

GEBED IS VOOR DE ZIEL WAT VOEDSEL IS VOOR HET LICHAAM

Het uur van het gebed is zowel de kern als de vrucht van onze tijd, terwijl alle andere uren als wegen zijn die naar dat uur toe leiden.[...] De gebedstijden verhouden zich tot de ziel als de maaltijden tot het lichaam. Gebed is voor de ziel wat voedsel is voor het lichaam. En de zegen die wij aan het gebed ontlenen duurt voort totdat het weer tijd is om te bidden, net zoals de kracht die wij opdoen bij het middagmaal voortdurend tot het avondmaal.

RABBI JEHOEDA HALEVI

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

GEBED GAAT DIEPER DAN WOORDEN

Gebed gaat dieper dan woorden. Het is aanwezig in de ziel nog voor het in woorden geformuleerd is. En het blijft wonen in de ziel als het laatste woord van ons gebed onze lippen gepasseerd is. Gebed is een houding van ons hart, een houding van onze geest. Gebed is een zeer bepaalde houding van onze harten ten overstaan van God, een houding die Hij in de hemel onmiddellijk herkent als gebed, als een beroep op Zijn hart. Of het de vorm van woorden aanneemt of niet, maakt voor God geen verschil, alleen voor onszelf.

O. HALLESBY
(in: "Prayer". Augsburg Publishing House, Minneapolis 1931, pg.16.)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

BIDDEN DOEN WE OM AAN IETS DEEL TE HEBBEN

Zoals een boom niet zonder aarde kan, zoals een rivier een bron nodig heeft, zo heeft de menselijke ziel iets nodig wat groter is dan zijzelf; zonder dat zou de ziel verdorren.

Bidden is wat anders dan praten. Wanneer we praten delen we elkaar iets mee; wanneer we bidden hopen we deel te krijgen aan iets.

ABRAHAM JOSHUA HESCHEL
Deze citaten zijn parafraseringen door mij van teksten uit: In het licht van Zijn aangezicht. De betekenis van het gebed in de Joodse gedachtenwereld, uitg. Bijleveld, Utrecht z.j., ISBN 9061316510. De citaten zijn te vinden op resp. pag.16 en pag.25. Dit boek is een echte aanrader!

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

Ontvankelijkheid wil niet zeggen inactief. Het is echte activiteit maar geen inspanning in de gewone zin van het woord... Het is gewoon een houding van wachten op het Ultieme Mysterie. Je weet niet wat dat is, maar naarmate je geloof wordt gezuiverd, hoef je dat niet meer te weten.

PATER THOMAS KEATING (OCSO)
(geciteerd in Ken Wilber, Overgave en strijd. De groei van inzicht en liefde tijdens het leven en sterven van Treya Wilber, uitg. Karnak, Amsterdam 1993, pag.172)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

PAX

Het enige dat ertoe doet is vereend te zijn met de levende God,
een schepsel te zijn in het huis van de God van het Leven.

als een kat slapend op de stoel
bij de vrede, in vrede

en één met de heer van het huis, met de vrouw des huizes,
thuis, op je gemak in het huis van de levenden,
slapend boven de haard en geeuwend voor het vuur.

Slapend boven de haard van de levende wereld
geeuwend, thuis bij het vuur van het leven
de aanwezigheid van de levende God ervarend
als een grote geruststelling
een diepe kalmte in het hart
een aanwezigheid

als die van een meester aanzittend aan zijn dis
["sitting at the board"]
in zijn eigen en groter zijn,
in het huis van het leven.

D.H. LAWRENCE

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

MEDITATIE IS GEEN MANIER OM IETS TE DOEN

Meditatie is geen manier om iets te doen,
maar een manier om iemand te worden,
om jezelf te worden,
geschapen door God,
vrijgemaakt door Jezus,
een tempel van de Heilige Geest.

Meditatie is dus niet gericht op het denken
maar op het zijn;
het is een zoeken om de persoon te worden
waartoe we geroepen zijn,
door gewoon bij God te zijn.

JOHN MAIN
Uit: John Main, Enkele richtlijnen naar Meditatie toe, Publicatie van: Centrum voor Christelijke Meditatie (Aangesloten bij World Community for Christian Meditation), Beiaardlaan 1, B-1850 Grimbergen Tel. 02/269.50.71 of 02/269.02.17

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

GODS DOORSCHIJNEN IN DE WERELD

Het grote geheim van het christendom is eigenlijk niet de verschijning maar de door-schijning van God in de wereld.

THOMAS MERTON

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

ZOEK NIET TE HARD NAAR GEESTELIJKE VOORUITGANG

Probeer niet te hard. Wees niet te bezorgd over je eigen volmaaktheid of je dagelijkse vooruitgang. Wanneer je je eenmaal bewust wordt dat je een zoeker bent, ben je al een bezitter. Dan ben je verloren. Maar als je ermee tevreden bent dat je verloren bent, zul je gevonden worden, zonder het te weten, precies omdat je verloren bent. Want uiteindelijk ben je nergens: dit is waar God is.

THOMAS MERTON

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

HET WARE CONTEMPLATIEVE GEBED GROEIT SLECHTS GELEIDELIJK IN ONS

Het is gebruikelijker dat de geest de contemplatie niet leert van God in een plotselinge flits, maar in heel geleidelijke stappen. En feitelijk zal contemplatie nooit geleerd worden zonder het zware basale werk van lang en geduldig streven en langzame vooruitgang in de donkerheid van naakt geloof. Want een paar geïsoleerde - zij het ook intense - flitsen van de geest van inzicht en wijsheid maken een mens nog niet tot een contemplatief in de ware zin van het woord; contemplatief gebed is komt slechts dan overeen met de werkelijkheid die het aanduidt wanneer het in meer of mindere mate tot een gewoonte geworden is.

THOMAS MERTON
In: "Seeds of Contemplation." New Directions, Norfolk, Connecticut 1949, pp.141-141.

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

DE WEG NAAR CONTEMPLATIE VOERT ONS DE WOESTIJN IN

Normaalgesproken ligt de weg naar contemplatie door een woestijn zonder bomen, zonder schoonheid en zonder water. De geest treedt een wildernis binnen en reist blind in allerlei richtingen die allemaal lijken weg te leiden van het visioen, weg van God, weg van vervulling en van vreugde... Het vooruitzicht van deze wildernis schrikt de meeste mensen dermate af, dat zij weigeren om haar brandend zand te betreden en te reizen temidden van haar rotsblokken. Zij kunnen niet geloven dat contemplatie en heiligheid gevonden dienen te worden in een troosteloosheid waar geen voedsel te vinden is en geen beschutting, geen rust en geen verfrissing voor hun verbeelding en intellect en voor de verlangens van hun natuur.

THOMAS MERTON
In: "Seeds of Contemplation." New Directions, Norfolk, Connecticut 1949, p.142

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

ST. PATRICKS SCHILD

  • Deze tekst is door mij uit een engelse versie vertaald.
    Op de liturgie-pagina vind je een zegenbede die waarschijnlijk een vrije aanpassing van dit gebed is.

Christus achter en voor mij,
Christus beneden en boven mij,
Christus bij en rondom mij,
Christus aan mijn linker- en aan mijn rechterzijde,
Christus wanneer ik 's ochtends opsta,
Christus wanneer ik mij 's avonds te rusten leg,
Christus in ieder hart dat aan mij denkt,
Christus in iedere mond die over mij spreekt,
Christus in elk oog dat mij ziet,
Christus in elk oor dat mij hoort.

ST. PATRICK (387 - 493)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

Voor jou, Onnoembare,
Onnoembare, aanwezig zijn voor jou,
dat is alles.
De ogen van mijn lichaam sluiten,
de ogen van mijn ziel sluiten
en stil blijven - onbewegelijk,
me aan jou blootstellen, jij die je aan mij blootgesteld hebt.
Aanwezig zijn voor jou, de oneindig Aanwezige.
Onnoembare, ik ben bereid,
niets te voelen,
niets te zien,
leeg van elke gedachte,
van elk beeld,
in de nacht.
Daar ben ik, zo eenvoudig als ik maar kan,
om jou zonder hindernis te ontmoeten,
in het zwijgen van het geloof,
voor jou, Onnoembare.

MICHEL QUOIST
(vertaald uit: Willi Massa, 'Schweigen und Wort', Mettlach-Tunsdorf/Saar, 19894 , pag.63-4; om dit gebed wat meer "universeel" van taal te maken heb ik daarin de aanspreektitel "Heer" vervangen door "Onnoembare"; AP)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

WOORDELOOS GEBED

God, alleen vanuit het stil worden
Kan ik met U spreken.
Ik moet geen moeite doen
U iets te zeggen.

Misschien dat ik niets-zeggend
méér bij U ben, dan wanneer
Ik mij verpak in mooie woorden.


J. V.D. SCHOOR

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

Vakantie zou bij uitstek tijd moeten zijn om tijd voor jezelf te nemen, rustig bij jezelf te verwijlen, thuis te keren bij jezelf. Maar velen zoeken juist dan veel activiteiten en voortdurende aanwezigheid van anderen en afleidingen op, omdat zij bang zijn voor zichzelf en wat daar leeft in de stilte.

Het is dan ook maar zeer de vraag als je, zoals iemand schreef in zijn dagboek, tijd neemt voor jezelf, of je jezelf dan ook thuis zult aantreffen. Naar de mate dat dat wèl lukt zul je ook God vinden, want God is altijd thuis!

UIT EEN PREEK VAN EEN PATER VAN DE ABDIJ VAN EGMOND-BINNEN
(op zondag 20 juli 2003, n.a.v. Marcus 6:30-34)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

WANNEER IS DE NACHT TEN EINDE ?

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen:
Hoe kun je het moment bepalen,
waarin de nacht ten einde is en de dag begint?
Is het 't moment als je uit de verte
een hond van een schaap kunt onderscheiden?,
vroeg één van zijn leerlingen.
Nee, zei de rabbi.
Is het als je van verre
een dadelboom van een vijgeboom kunt onderscheiden?,
vroeg een ander.
Nee, zei de rabbi.
Maar wat dan?,
vroegen de leerlingen.
Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken
en daarin je zuster of je broeder ziet.
Tot dat moment is de nacht nog bij ons.

(Deze tekst vond ik ooit in de liturgie van een Kerstnacht.
Trefwoorden t.b.v. zoekscript: Kerstmis, Advent)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

Hij (Rudolf Daur, dominee en Zinks schoonvader) heeft vaker dan één keer het woord uitgelegd: "Zalig zij die heimwee hebben, want zij zullen thuis komen." En wanneer men hem vroeg wat de logica achter dit niet-bijbelse woord was, antwoordde hij: "Hoofdpijn heeft enkel die mens, die een hoofd heeft. En heimwee heeft enkel die mens, die een 'heim' heeft. En zalig diegene, zo zei hij, die zijn heimwee niet verloochent, niet wegbabbelt, met lawaai verdrijft of met hard werken verdringt. Zo iemand zal thuis komen. Laat de heimwee in jouw ziel niet sterven, zei hij. De verlangende in jou is de eigenlijke mens, die je bent en die je in eeuwigheid zult blijven."

JÖRG ZINK
(vertaald uit: "Sieh nach den Sternen - gib acht auf die Gassen. Erinnerungen", Kreuz Verlag, Stuttgart 19935 , pag.172)

 

       zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)         zonnetje.gif (1273 bytes)        zonnetje.gif (1273 bytes)

 

 

 

Deze pagina werd voor het laatst ververst op: zondag 26 juni 2005.


citaat (zinrijk.nl)
In toorn verliest ieder zijn wijsheid, zelfs de wijze.
Chinees gezegde

Zangretraite in Portugal (meer)
Op een prachtige locatie (Monte na Luz - met zwembad) vlak bij de Middellandse zee, zingen we dat het een lieve lust is. Groepsgrootte: 15 personen. 21 - 27 juni
Deze weken met Jan-Hendrik Veenkamp zijn voor mij het hoogtepunt van het jaar. – Alex Pot