Inhoud van deze pagina

Roemi-links

Nederlandse bloemlezingen uit Roemi's werk

Contactadres informatie Roemi in Nederland

 

Links

 • Een vrij omvangrijke Engelstalige selectie uit Roemi's hoofdwerk de Masnavî vind je hier.
   
 • Je kunt je opgeven voor een Nederlandstalige egroup rondom het werk van Roemi (en soms van zijn tijdgenoten en/of geestverwanten/gesprekspartners) via het volgende email-adres: roemi-subscribe@yahoogroups.com.
   
 • Ben je op zoek naar activiteiten of cursussen rondom of vanuit het soefisme, neem dan eens een kijkje op de site van de Soefikalender.
   

Boekbespreking:
Nederlandse bloemlezingen uit Roemi's werk
 

Cover van Daglicht; klik voor recensie
Bestel bij Bol.com
Cover van Het wetende hart; klik voor een voorproefje van de inhoud
Bestel bij Bol.com

Bibliografische gegevens:
"Roemi: Daglicht. Een dagboek van spirituele leiding"
Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Uitgeverij: Servire, Amsterdam 2000
Prijs: fl.34,90
ISBN: 9062719635
Formaat: Gebonden, 11 x 18 x 2 cm (handzaam!), 223pp.
 

Bibliografische gegevens:
Kabir Helminski: "Het wetende hart. De weg van de soefi: verdieping en transformatie"
Vertaling uit het Engels: Aleid C. Swierenga en Sipko A. den Boer
Kosmos-Z&K Uitgeverij, Utrecht/Antwerpen 2002
ISBN 90 215 9677 6
286pp
Prijs: 18,50 Euro
(Een klein voorproefje van de inhoud kun je krijgen door te klikken op de nu volgende link.
 
Cover van Juwelen; klik hier om naar een bespreking van dit boek te gaan
Bestel bij Bol.com
 
Cover van Liefde is de weg; klik hier om naar een bespreking van dit boek te gaan
Bestel bij Bol.com
 

Bibliografische gegevens:
"Roemi: Juwelen. Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid"
Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Uitgeverij: Kosmos-Z&K, 2001br> Prijs: fl.34,90
ISBN: 90-215-9687-3
Formaat: Gebonden, 11 x 18 x 2 cm (handzaam!), 224pp.
 

Bibliografische gegevens:
"Roemi: Liefde is de weg. Kwatrijnen van Djela-oed-din Roemi"
Vertaling uit het Perzisch door Sipko A. den Boer
Uitgeverij: Kosmos-Z&K, Utrecht 2002
Prijs: 15,99 Eur
ISBN: 90 215 3672 2
Formaat: Gebonden, 11 x 18 x 1 cm (handzaam!), 128pp.
 
Cover van Levend Soefisme
Bestel bij Bol.com
Cover van Honderd verhalen; klik voor korte samenvatting van / commentaar op de inhoud
Bestel bij Bol.com

Bibliografische gegevens:
Kabir Edmund Helminski: "Levend Soefisme - Spiritualiteit in het dagelijks leven"
Vertaling uit het Engels door Aleid C. Swierenga en Sipko A. den Boer
Uitg. Synthese, Den Haag 2004
ISBN 90 6271 975 9
191pp
Prijs: 14,95 euro
Wellicht volgt later nog een bespreking op deze pagina. Wel wil ik alvast opmerken dat de vormgeving van dit boek wederom prachtig is.
 

Bibliografische gegevens:
"Honderd verhalen uit de Masnavi van Roemi"
Vertaling uit het Perzisch: A.J. Arberry
Nederlands van Aleid C. Swierenga en Sipko A. den Boer
Panta Rhei Uitgeverij, 2001
ISBN 90.76771.07.3
277pp
Prijs: fl.45,00
(Een klein voorproefje van de inhoud kun je nu al krijgen door mijn inleiding te lezen bij het verhaal De man die zei: Ik ben het. Zie verder naar beneden op deze pagina voor een korte samenvatting van de eerste 50 verhalen uit dit boek.)
 
Cover van Werkboek Levend Soefisme

Bibliografische gegevens:
Kabir Edmund Helminski: "Werkboek Levend Soefisme - Spiritualiteit in het dagelijks leven"
Vertaling uit het Engels door Aleid C. Swierenga en Sipko A. den Boer
Threshold Uitgeverij, Den Haag 2005
ISBN 9080937223
216pp
Prijs: 19,95 euro
(bestellen bij boekhandel of threshold@planet.nl)
Werkboek bij het boek hierboven.
 


 

Vorige Omhoog Volgende

 

Bespreking van "Daglicht. Een dagboek van spirituele leiding"

"Roemi: Daglicht. Een dagboek van spirituele leiding". Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga, Servire, Amsterdam 2000, ISBN: 90-215-8710-6, 223pp

 • Djelal-oed-din Roemi (1207-1273; gespeld als Rumi in het Engels) was een Perzisch mysticus, levend en werkend in de traditie van het Soefisme, een mystieke stroming binnen de Islam (klik hier voor achtergronden van het Soefisme).
  Roemi's centrale thema is de liefde voor en het verlangen naar de éénwording met God als Beminde.

   
 • Roemi was een erg productief schrijver: zijn hoofdwerken Diwan-i Shams-i Tabriz-i en de Masnavî (Engels: Mathnawi) omvatten respectievelijk rond de 40.000 en de 25.000 verzen. Beide werken horen tot de hoogtepunten van de religieuze literatuur der mensheid. Zij staan vol met anecdotes en verhalen uit zeer diverse bronnen: de Koran, volksvertellingen, grappen, mystieke ervaringen. Maar deze anecdotes en verhalen worden niet verteld omwille van zichzelf; zij zijn steeds bedoeld om een of ander aspect van de geestelijke weg te belichten.
   
 • Het openingsvers van "Daglicht" brengt de zeer karakteristieke minne-mystiek van Roemi treffend en heel mooi tot uitdrukking:

  De Geliefde is alles, de minnaar slechts een sluier.
  De Geliefde is levend, de minnaar een dood ding.
  Wanneer Liefde haar kracht gevende zorg onttrekt,
  blijft de minnaar achter als een vogel zonder vleugels.
  Hoe kan ik wakker en bewust zijn
  als het licht van de Geliefde afwezig is?
  Liefde wil dat dit Woord
  aan het daglicht wordt gebracht.
  Vind je de spiegel van het hart dof,
  dan is de roest nog niet van haar oppervlak geveegd.
   

 • Hoe belangrijk de liefde (voor God) in de spiritualiteit van Roemi is, moge ook blijken uit het volgende vers:

  God heeft Zijn licht
  over alle zielen uitgestrooid.
  Gelukkig zij die hun mantel openen
  om het te ontvangen.
  Die gelukkigen zien niets anders dan God.
  Zonder de mantel van liefde lopen we ons deel mis.
   

 • De teksten in "Daglicht" zijn gekozen uit de eerste twee boeken van de in totaal zes boeken tellende Masnavî. Dàt dit werk tot de hoogtepunten der religieuze wereldliteratuur behoort werd mij mede duidelijk omdat ik tijdens het lezen ervan onwillekeurig geneigd was een parallel te zien met een andere klassieker uit die literatuur, nl. de uit de traditie van het Boeddhisme stammende Dhammapada (klik hier om een citaat uit de Dhammapada te bekijken).
  • Net als de Dhammapada zijn vele van Roemi's verzen kort maar tegelijkertijd heel krachtig.
  • Sommige van de thema's in de verzen uit "Daglicht" doen erg boeddhistisch aan. Om er een paar te noemen: het scherpe besef van de vergankelijkheid van de wereld en ons leven; spreuken over de keten van oorzaak en gevolg, die parallellen vertonen met het boeddhistische thema van Karma; het thema van het leven in het hier en nu.
    
 • Maar Roemi's teksten hebben voor Westerlingen één voordeel t.o.v. de boeddhistische wijsheid zoals die bijv. vertolkt is in de Dhammapada: zij zijn ontsproten aan een traditie die dichter bij onze Westers christelijke traditie staat dan de boeddhistische. Wellicht dat Roemi's teksten daardoor voor Westerlingen wat gemakkelijker "na te volgen" of "invoelbaar" zijn.
      (In ieder geval werkte dat voor míj zo: ik kwam prachtige verwoordingen tegen van vele mij uit de westers (mystieke) traditie van het Christendom vertrouwde en dierbare thema's: God als de beminde Ander, het verlangen naar Hem en het één worden met Hem; hoe bidden en leven vanuit God, open staan voor Zijn genade, etc.)
      N.B.: ik kan me voorstellen dat sommige mensen geneigd zullen zijn die overeenkomsten van Roemi met de christelijke traditie juist als een nadeel te ervaren. Dit natuurlijk des te meer wanneer zij die traditie als een last hebben ervaren waarvan zij zich met veel pijn en moeite bevrijd hebben. Maar dan nòg durf ik het aan om te stellen dat Roemi ook voor deze mensen de moeite waard kan zijn, juist door zijn warsheid van leerstelligheid en moralisme, en zijn onvergelijkelijk open, mild en oecumenisch ingestelde uitspraken.

   
 • Ik zei het al eerder: de spreuken van Roemi in "Daglicht" zijn in het algemeen kort en kernachtig. Hierin schuilt wellicht een "gevaar", zoals ik zelf ervoer: dat je geneigd bent maar dóór te blijven lezen, spreuk na spreuk na spreuk. Gelukkig hebben de verzen van Roemi een dermate diepgang dat ze volgens mij steeds opnieuw kunnen blijven boeien en prikkelen, en dat ze ook bij herhaalde lezing steeds weer nieuwe geheimen zullen prijs geven. Sommige spreuken doen door hun prikkelende raadselachtigheid denken aan de uit het Zenboeddhisme bekende koans. Een voorbeeld daarvan lijkt hier op zijn plaats:

  Een doorn in de voet is moeilijk te vinden.
  En de doorn in het hart?
  Zag iemand die,
  dan deed hij nooit een ander verdriet.
   
 • Eén van de centrale thema's van Roemi, dat God niet anders dan met het hart te kennen is en dat dogmatiek of leerstellingen geen houvast maar juist een hindernis zijn om tot het besef van Zijn aanwezigheid te komen, zal waarschijnlijk veel mensen in deze tijd erg aanspreken.

  Weet dat de spiegel van het hart oneindig is.
  Of het begrip valt stil
  of het brengt je op een dwaalspoor,
  want het hart is bij God,
  ja, Hij is het hart.
   
 • Ik kan niet anders zeggen dan dat naar mijn stellige indruk de oorspronkelijke teksten in "Daglicht" heel mooi en adequaat vertaald zijn. In ieder geval is de vertaling heel poëtisch en is het een genot om erin te lezen. Mijn complimenten daarvoor!
   
 •  

  Om in een paar woorden samen te vatten waarom ik Roemi's werk (en daarmee de teksten in "Daglicht") zo de moeite waard vind: zijn teksten zetten aan tot nadenken en zijn zó rijk aan inhoud dat je ze steeds opnieuw kunt herlezen, waarschijnlijk een heel leven lang. Roemi's verzen bieden bemoediging; zijn poëtisch en beeldrijk, warmbloedig, boeiend, soms prikkelend raadselachtig, vol perspectief, en bij dat alles open en mild van toon.

   

   

 • Dat ik zo positief ben over "Daglicht" betekent niet dat ik geen kritiekpunten zou hebben, zowel op de spiritualiteit van Roemi als op de uitgave van "Daglicht". Ik noem hieronder twee kritiekpunten - maar laat ik daarbij uitdrukkelijk stellen dat die kritiekpunten verre in het niet vallen in vergelijking met de positieve aspecten van Roemi's werk en "Daglicht" in het bijzonder, zoals ik die hierboven noemde.
   
 • Om te beginnen met mijn kanttekening bij de spiritualiteit van Roemi: in sommige gevallen vind ik die wat al te dualistisch van aard. Het lichaam of de aardse werkelijkheid - gecontrasteerd met het geestelijke of de ziel wordt door hem bijv. in bepaalde verzen wel èrg negatief afgeschilderd. Ik denk dat zo'n spiritualiteit in onze tijd - waarin wij veel gevoeliger zijn geworden voor de waarde van het lichaam en van het verbonden-zijn met de aarde - minder gemakkelijk zal aanspreken, en ik denk dat het ook niet wenselijk is om een dergelijke tegenstelling te creëren.
      Maar tegelijkertijd bieden de verzen van Roemi op dit vlak een kritisch potentiëel, in zoverre wij al te zeer gepreoccupeerd zouden zijn met onze lichamelijk welbevinden en onze welvaart, met veronachtzaming van het innerlijke. Denk maar eens aan moderne thema's als carrière maken, of aan de overal aanwezige reclame-cultuur.
      Een voorbeeld van zo'n dualistisch getinte uitspraak van Roemi, waarin tegelijkertijd een kritisch potentiëel schuil gaat, is het volgende vers:

  Iedereen is zo bang voor de dood,
  maar echte soefi's lachen erom -
  er is niets dat hun hart tiranniseert.
  Wat de oesterschelp treft,
  beschadigt de parel niet.

   
 • Mijn kritiek wat betreft de uitgave van "Daglicht": regelmatig komt het voor dat ik blij zou zijn geweest met wat meer toelichtende tekst bij de verzen. Als Roemi het heeft over de "vijf innerlijke zintuigen" zou ik bijv. graag vernemen welke zintuigen daarmee bedoeld zijn. Bij citaten uit de Koran wordt in de noten alleen maar aangegeven wáár die citaten te vinden zijn; maar ik zou het prettig gevonden hebben als die citaten inclusief een stukje letterlijke context uit de Koran in de noten vermeld zouden zijn.
      Maar misschien dat "Daglicht", wanneer er tegemoetgekomen zou worden aan mijn wensen in deze, een heel ander boek zou worden dan het nu in feite is: geen dagboek voor geestelijke lezing meer, maar eerder een wetenschappelijke uitgave.

 

Thema's en motieven in het boek

Om een indruk van het boek te krijgen heb ik voor mezelf tijdens het lezen van "Daglicht" een lijstje aangelegd van thema's en motieven die ik in de teksten tegenkwam. Alhoewel deze lijst zeker niet uitputtend is, kan hij je wellicht helpen om te bepalen of "Daglicht" je de moeite van het lezen waard lijkt.

 • Eenheid versus veelheid
 • Omgaan met de zintuigen
 • Gods schijnbare verborgenheid: er is maar weinig voor nodig om onze blik op Hem te verduisteren
 • Vrij worden van begeerten
 • Gevangenheid in uiterlijkheid (e.g. je reputatie bij anderen)
 • Je verlangen naar / behoefte aan God vergroten
 • Het (Goddelijke) Licht schouwen
 • Eén licht worden met het Licht van God
 • Voorbij het zijn bij het niet-zijn komen en dat God aanbieden
 • De dood van het valse zelf
 • Zelfingenomenheid, de illusie van onafhankelijkheid ten overstaan van God
 • Gods macht tot veranderen van situaties, Zijn Genade
 • Het geschonken-zijn van e.g. wijsheid. Je kunt je daarom in het geestelijke niet op eigen prestatie beroemen.
 • Goede werken doen om de beloning die dat oplevert is een dwaling
 • God is verstandelijk niet te kennen, maar enkel met of in het hart
 • (Angst voor) de dood / vergankelijkheid
 • De onmetelijkheid van God
 • De reinigende werking van tranen / pijn / verdriet
 • Beproevingen verwelkomen als middel tot groei
 • Mensbeeld: verschillende instanties in de mens, e.g. de "lijfelijke ziel", het hart, de geest, de Ziel der zielen (=God)
 • De rede als regulerend principe
 • Geestelijke begeleiding / vriendschap
 • Criteria voor het op de goede weg zijn: rust, vrede, dankbaarheid in je hart
 • Lofprijzing
 • Het grote belang van het oefenen van geduld

 

Voorproefje van Kabir Helminski: "Het wetende hart. De weg van de soefi: verdieping en transformatie"

Kabir Helminski: "Het wetende hart. De weg van de soefi: verdieping en transformatie". Vertaling uit het Engels: Aleid C. Swierenga en Sipko A. den Boer, Kosmos-Z&K Uitgeverij, Utrecht/Antwerpen 2002, ISBN 90 215 9677 6, 286pp.

Onderstaand vind een klein voorproefje van het boek "Het wetende hart".

 • Dit boek is zoals de ondertitel suggereert een inleiding in de spiritualiteit van het soefisme. Ik ben nog maar net begonnen aan de lezing ervan en kan er daarom nog niet veel zinnigs over zeggen. Maar het boek ziet er veelbelovend uit, en zo her en der grasduinend heb ik al een paar heel mooie en inspirerende citaten gevonden. Hieronder een paar voorbeelden daarvan:
   
  Van al je gekunsteldheden weegt je 'jij-heid' het zwaarst.
  Wie met zichzelf bezig is, blijft verre van Hem.
  - CHWADJA 'ABDOELLAH ANSARI, RASA'EL-E ANSARI

  * * *

  Een volmaakte moslim is iemand
  voor wiens tong en handen de mensheid veilig is
  - IHYA OELOEM OEDDIN
  (AP: een hartverwarmende kritische noot na 11 september 2001 ! )

  * * *

  Houd je hart van de ochtend tot de avond
  en van de avond tot de ochtend
  vrij van boosaardigheid jegens wie dan ook.
  - TERMIZI
   

 

Korte samenvatting van resp. commentaar op de inhoud van "100 Verhalen"

"Honderd verhalen uit de Masnavi van Roemi". Vertaling uit het Perzisch: A.J. Arberry, Nederlands van Aleid C. Swierenga en Sipko A. den Boer, Panta Rhei Uitgeverij, 2001, ISBN 90.76771.07.3, 277pp

Onderstaand vind je de heel beknopte (en voorlopige gedeeltelijke) samenvatting van de verhalen in de "100 Verhalen". De cijfers in onderstaande samenvatting verwijzen naar het nummer van het verhaal in het boek.

 • 1: Beroemde gelijkenis van het zuchtend riet als symbool van verlangen naar God.
 • 2: Over liefde voor God als de Levende. Verhaal kent een zekere wreedheid, en onaf motief van wraak voor het vergoten bloed van een goudsmid. Het slot van het verhaal is ook terug te vinden in Daglicht (I:217). Bij verdere lezing blijkt dat veel van de korte citaten uit Daglicht terug te vinden zijn in de 100 Verhalen.
 • 3: Eenvoudig verhaal over heiligen niet naar je eigen maatstaven beoordelen.
 • 4: Verhaal over een tweedracht zaaiende kalief. Pointe: de dwaasheid van je met huid en haar overleveren aan een voorganger. Wel erg lang van stof.
 • 5: Verwarrend en onduidelijk verhaal (dierenbeelden) over vrije wil versus Lotsbestemming.
 • 6: Bronverhaal voor gedicht van van Eyck over tuinman en de dood.
 • 7: Over een papegaai: tamelijk ingewikkeld en moeilijk te volgen. Weerbarstig.
 • 8: Geinig en gepointeerd. Over de nutteloosheid van abstracte kennis.
 • 10: Weer zo'n verhaal waarvan pointe naar mijn smaak niet al te dwingend is.
 • 11: Vele afleidende beeldspraken tussendoor. Gruwelijke beelden, niet bepaald een voorbeeld van gemakkelijke of "lieve spiritualiteit".
 • 12: Mooi verhaal over de omvormende werking van lijden.
 • 13: De leerling als een spiegel waarin de meester (Jozef) zich spiegelt.
 • 14: Twee engelen berispt om hun hoogmoed. Soms verwarrende analogieën.
 • 15: Geestig verhaal over niet luisteren omdat je vol zit met eigen verwachtingen en inkleuringen.
 • 16: Chinezen en Grieken. Over de rijkdom van een zuiver en eenvoudig hart, dat is als een spiegel van de werkelijkheid.
 • 17: Niet praten over de mysterieën Gods, omdat van de verborgenheid daarvan een heilzame werking uit kan gaan. Verwarrende hoeveelheid gelijkenissen.
 • 18: Vuur der lusten alleen gedoofd door licht der religie, niet door uiterlijk vertoon van goede werken.
 • 19: Barmhartigheid. De nietheid van de heilige, die volkomen leeft vanuit God. Wel moeilijk te volgen vanwege overvloed aan vergelijkingen.
 • 20: Mooi verhaal over het belang van geestelijke vriendschap. Bloei op in aanwezigheid van je geestelijk vriend, maar ga in winterslaap bij zijn afwezigheid.
 • 21: Waanideeën door vooronderstellingen. Hoe snel onze waarneming vertroebeld wordt: één haartje in het oog volstaat al.
 • 22: Kort verhaal, met als pointe dat God veel destructieve gebeden om ons eigen bestwil niet verhoort.
 • 23: Pointe van het verhaal mij niet duidelijk. Dwazen verlangen dwaze, uiterlijke tekens?
 • 24: Over onbetrouwbare vrienden, en over de noodzaak van alertheid tegenover het slechte in de mensen van deze wereld.
 • 25: Het berouw van een geloofsafvallige.
 • 26: Mooi verhaal over Godsvertrouwen en onaantastbaarheid voor negatieve meningen van anderen.
 • 27: Hebzucht leidt tot blinde navolging en gebrek aan inzicht.
 • 28: Hebzucht maakt doof en blind. Een mens komt pas tot inzicht / inkeer als God voor hem een venster van inzicht opent.
 • 29: Mooie gelijkenissen over echt (spiritueel inzicht) en onecht geluk: najagen van tijdelijk geluk, voortdurend omgeven met "If onlies" (een uitdrukking van Charlotte Joko Beck, te vertalen met: "als ... maar", "had het leven/ik/hij/zij/wij maar ..." etc.).
 • 30: De dierlijke ziel (lusten etc.) doden, want deze is bron van al onze moeilijkheden in de wereld.
 • 31: Lastig (lang!) verhaal met veel beelden en veel Bijbelkennis veronderstellend (en dan ook nog eens allegorisch uitgelegd). De clou blijkt uiteindelijk de volgende te zijn: een mooi innerlijk veel belangrijker en blijvender dan een mooi uiterlijk.
 • 32: De valk, de Godszoeker en met God verbondene wijze, gewantrouwd door het gewone volk der uilen. Mooi stuk op eind over participatie aan God, omvorming in Hem.
 • 33: Mooi verhaal over spirituele dorst en over afbraak trots door gebed / nederbuigingen, waardoor God naderbij kan komen.
 • 34: Pak slechte gewoontes (vergeleken met een doornstruik) zo vroeg mogelijk aan, terwijl je nog de kracht van je jeugd hebt.
 • 35: Mooi kort verhaal over participatie aan God via de unio (mystieke vereniging met God). Vergelijk Joh. van het Kruis: de houtstam door het branden in het vuur omgevormd.
 • 36: De ware vriend (van God) verheugt zich op pijn zoals goud zich verheugt dat het in vuur gesmolten wordt.
 • 37: Mooi verhaal over vrijheid of slavernij van lagere zelf, en de innige band tussen een meester en zijn slaaf. Citaat: "Liefde maakt wat bitter is zoet. Liefde zet koper om in goud. Liefde maakt droesem helder. Liefde maakt pijn tot medicijn. Liefde wekt de doden tot leven. Liefde maakt een vorst tot slaaf."
 • 38: Mooi verhaal over noodzaak van tranen en berouw om de bron van Gods genade te laten stromen.
 • 39: Over brandend verlangen naar God waarvoor de Soefi alles opoffert. Gespannen letten op de tekenen van Gods nadering, en als in het Hooglied treurig zijn wanneer het teken niet is gezien die dag. Detail: zwijg tegenover anderen over de tekenen die God je voorspelt.
 • 40: Leuk verhaal met als clou dat volgens Gods wil ieder Hem op geheel eigen wijze en volgens eigen inzicht aanbidt, en dat je de wijze van aanbidden van anderen daarom niet mag veroordelen.
 • 41: Vriendschap van de wijze lijkt vergif (kan hard aankomen), maar is reddend en genezend, terwijl vriendschap van een dwaas alleen maar ellende brengt, erger is dan zijn vijandschap. Beetje gezocht verhaal om de pointe te kunnen bewijzen.
 • 42: Een bedelaar weet door de goedheid van zijn hart toch mededogen te wekken bij de mensen.
 • 43: Opnieuw een verhaal over de vriendschap van een dwaas (voor een beer die hij redde) die een gevaar is voor hemzelf. Zijn achterdocht maakt hem blind voor de reddende vriendschap van een wijze.
 • 44: Clou: de mensen waarmee je optrekt zeggen iets over jouw geestesgesteldheid.
 • 45: God IS zijn heiligen, zo één is Hij met hen.
 • 46: Blijf altijd in de buurt van heiligen, laat je niet door tegenstellingen van hen wegdrijven, anders zal de duivel je te pakken nemen (je uit de - paradijselijke - Tuin verdrijven). Bij eerste lezing een tamelijk gewelddadig verhaal.
 • 47: Mooi verhaal over God die woont en uitstraalt in zijn heiligen, meer nog dan in heilige plaatsen waar Hij zich ooit en slechts eenmaal openbaarde.
 • 48: Als je altijd volgens gezond verstand hebt geleefd, durf dat dan eens allemaal los te laten en leef in "waanzin".
 • 49: Mooi verhaal over een intelligente wijze die zich verstopt achter waanzinnig gedrag ("Mijn intelligentie is mijn schat, ik ben de ruïne die haar verbergt"), om zo te voorkomen dat anderen hem voor hun wereldse karretjes / belangen willen spannen. Tevens pointe dat je je niet moet laten voorstaan op je geestelijk leven, om aldus indruk te maken, want dan ben je op de verkeerde weg.
 • 50: De vreugde van de mystieke intimiteit met God maakt dat je in de wereld niets meer te verliezen hebt.

 

Roemi: Juwelen

Roemi: Juwelen. Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid". Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga, Uitgeverij: Kosmos-Z&K, 2001, ISBN: 90-215-9687-3, 224pp.

 • AP: Onderstaand vind je een viertal citaten uit Juwelen, Een dagboek met 365 fragmenten van wijsheid. Ook dit boek is, net als "Daglicht" weer een echte topper. Zoals iemand het in de inleiding bij de Juwelen verwoordt: 'Niets had mij voorbereid op de woorden van Roemi'. Dit is een uitspraak waar ik het van harte mee eens ben! De diepgang, de rijkdom van beelden, de helderheid, de inspiratiekracht, de bewogenheid, de vele spiegels die Roemi ons voorhoudt: dat vind ik echt onvergelijkelijk. Slechts af en toe staan er verzen in deze bloemlezing die ik qua beelden of bedoeling moeilijk te volgen vind; maar dat is een uitzondering. Voor de rest schieten woorden te kort om de rijkdom van Roemi recht te doen; laat daarom nu een aantal van Roemi's verzen voor zich spreken ... :
Degene die het schuim ziet, verklaart het geheim,
terwijl wie de Zee ziet verbijsterd is.
Degene die het schuim ziet, neemt zich iets voor,
terwijl wie de Zee kent, zijn hart ermee verenigt.
Degene die de schuimvlokken ziet, wikt en weegt,
terwijl wie de Zee ziet, zijn bewuste wil heeft opgegeven.
Degene die de vlokken ziet, is voortdurend in beweging,
terwijl wie de Zee ziet, vrij is van huichelarij.
 
* * *
Hoop is de dove die regelmatig hoort dat wij sterven,
maar nooit gehoord heeft van zijn eigen dood
of stilstaat bij zijn eigen einde.
Hebzucht is de blinde die de fouten van anderen haarscherp ziet
en ze van straat tot straat rondbazuint,
zijn blinde ogen nemen echter van zijn eigen fouten niets waar.
De naakte is bang dat hem zijn kleed wordt afgerukt,
maar hoe kun je iemand die naakt is zijn kleed afnemen?
De wereldse mens is behoeftig en dodelijk beangst,
hij bezit niets, toch is hij bang voor dieven.
Naakt kwam hij en naakt gaat hij heen,
maar aldoor is hij doodsbenauwd voor dieven.
Wanneer de dood komt,
is het gejammer niet van de lucht,
terwijl hij zelf in de lacht schiet om zijn angst.
Op dat moment weet de rijke dat hij geen goud bezit
en ziet de scherpzinnige
dat zijn talent hem niet toebehoort.
 
* * *
De mensen die zijn heengegaan (trefwoorden t.b.v. zoekscript: sterven, dood)
bestaan niet niet, ze zijn opgegaan
in de eigenschappen van God,
zoals de ster verdwijnt wanneer de zon verschijnt.
 
* * *
Als je een been breekt, schenkt God je een vleugel.
Zo opent hij ook vanuit de diepten van de kuil een nooduitgang.
God zei: 'Het maakt niet uit of je bovenin de boom of in de put zit.
Denk aan Mij, Ik ben de sleutel van de weg.'

 

Roemi: Liefde is de weg

"Roemi: Liefde is de weg. Kwatrijnen van Djela-oed-din Roemi". Vertaling uit het Perzisch door Sipko A. den Boer, Kosmos-Z&K, Utrecht 2002, ISBN: 90 215 3672 2, 128pp.

 • Dit boek bouwt door op de succesformule van Daglicht en Juwelen. Wat kan ik er verder nog over zeggen, behalve dan dat het weer bol staat van prachtige, inspirerende en intrigerende verzen?

 

Contactadres in Nederland

Voor meer informatie over Mevlânâ Djelal-oed-din Roemi kunt u contact opnemen met:

Threshold Society
Sipko den Boer
Postbus 633
2270 AP Voorburg
 
Homepage: Threshold Society
E-mail: threshold@planet.nl
 
Vorige Omhoog Volgende
 

Deze pagina werd voor het laatst ververst op: maandag 3 oktober 2005.