startzoekpag

SCHEMA INDELING VAN DE MYSTIEKE WEG VOLGENS RUUSBROEC

Ik geef verder geen uitleg bij dit schema. Alleen zij opgemerkt, dat woorden tussen enkele aanhalingstekens duiden op termen die door Ruusbroec zelf gebruikt worden.

Indelingen

Typologie

Subject

Psychologie

Termen

Werkend leven

Opgang

Gehuurde knecht

Ik streef

Gericht op uiterlijke daden vanuit eigenbelang => twijfel en vrees

'In wijzen'
(d.w.z. op mijn eigen, beperkte wijze)

Goede werken doen

Werkend leven

Tegenwoordigheid Gods

Trouwe knecht

Ik streef

Gericht op uiterlijke daden, vanuit liefde tot God.

Mijn genieten van God staat centraal => wisselvallig in mijn streven

'In wijzen' Gods geboden onderhouden

Innig / Godbegerend leven

Vereniging
(-ing, dus nog steeds gaande)

Intieme vriend

God trekt mij naar binnen

Gericht op innerlijk contact met God.

Nog subtiele gehechtheid aan mijn genieten

In wijzen

Innerlijke praktijken
‘Innerlijk aankleven’
‘Branden’
‘Smelten’
‘In liefde zinken’

Godschouwend leven

Eenheid
(-heid, dus tot voltooiing gekomen)

Verborgen zoon / ‘ghemeyne’ mens

Enkel nog God werkt in mij

Zelfvergetelheid

Liefhebben met Gods liefde

In onwijze

‘Verbranden’
‘Versmelten’
‘Uit onszelf wegzinken’